Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00289181 Dostawa z prawem opcji do siedziby Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów. Nr postępowania 7/ITWL/PliZ2024/PN/2024/D

Deadlines:
Published : 17-04-2024 12:27:00
Placing offers : 08-05-2024 10:00:00
Offers opening : 08-05-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dc5eb9-af6c-087b-8c40-ab000153f82b-1.pdf pdf 76.69 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 801.86 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis formularz oferty.doc doc 701 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis formularz oferty.pdf pdf 975.41 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy.doc doc 670 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy.pdf pdf 742.35 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc doc 40.5 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 447.7 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc doc 36 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 437.75 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 344.27 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 37.5 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 341.44 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 39.5 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 338.03 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy-1.pdf pdf 450.27 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia rob.pdf pdf 771.87 2024-04-17 12:27:00 Proceeding
Informacja z otwarcia..pdf pdf 389.45 2024-05-09 10:11:03 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 296.12 2024-05-22 08:47:54 Public message

Announcements

2024-05-22 08:47 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: 7/ITWL/PliZ2024/PN/2024/D. Pozdrawiam
Janusz Sibilski

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-09 10:11 Janusz Sibilski Szanowni Państwo, W załączeniu informacja z otwarcia ofert. Pozdrawiam Janusz Sibilski

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-08 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bez prawa opcji: 377 224,00 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 811