Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DS/ZP02/2024 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

Jolanta Wolańska
Urbitor Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 16-04-2024 15:20:00
Placing offers : 25-04-2024 07:00:00
Offers opening : 25-04-2024 07:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
faktury gaz 2024.pdf pdf 4979.22 2024-04-16 15:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.6 2024-04-16 15:20:00 Proceeding
SWZ gaz.pdf pdf 369 2024-04-16 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu.pdf pdf 181.01 2024-04-16 15:20:00 Proceeding
Załączniki 3-8 do SWZ.zip zip 135.4 2024-04-16 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf pdf 256.77 2024-04-16 15:20:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 17.04.2024r_.pdf pdf 165.22 2024-04-17 13:14:37 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ po zmianie z dn. 17.04.2024r.- opis przedmiotu.pdf pdf 181.01 2024-04-17 13:14:37 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 17.04.2024r..pdf pdf 251.89 2024-04-17 13:14:37 Public message
Formularz kalkulacji cenowej.docx docx 16.36 2024-04-17 13:14:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert 25.04.2024.pdf pdf 132.45 2024-04-25 10:43:36 Public message
Informacja o wyborze 29.04.2024R..pdf pdf 195.73 2024-04-29 11:14:09 Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 65.41 2024-05-10 07:29:22 Public message

Announcements

2024-05-10 07:29 Jolanta Wolańska Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2024-04-29 11:14 Jolanta Wolańska Informacja o wyborze 29.04.2024r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-25 10:43 Jolanta Wolańska Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-25 07:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 404 178 zł brutto
2024-04-17 13:14 Jolanta Wolańska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 17.04.2024r.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Formularz kalkulacji [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 398