Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GK.271.15.2024.MSt. ORGANIZACJA I OBSŁUGA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŁEBA W LATACH 2024-2025

Magdalena Stępień
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 16-04-2024 14:27:00
Placing offers : 26-04-2024 12:00:00
Offers opening : 26-04-2024 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-SPP-2024.pdf pdf 324 2024-04-16 14:27:00 Proceeding
Zał. nr 1 OFERTA SPP.odt odt 17.1 2024-04-16 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oswiadczenie o spełnieniu warunków.odt odt 20.59 2024-04-16 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o przesłankach dotyczących wykluczenia.odt odt 7.18 2024-04-16 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - ZOBOWIĄZANIE podmiotu do wykorzystania zasobów.odt odt 19.68 2024-04-16 14:27:00 Proceeding
załącznik nr 6 - wzór umowy SPP 2024-2025.pdf pdf 332.51 2024-04-16 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - SOPZ 2024.pdf pdf 285.91 2024-04-16 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - uchwała SPP.pdf pdf 10016.33 2024-04-16 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9- Informacja w zakresie przynależności braku przynależności do grupy kapitałowej.odt odt 7.61 2024-04-16 14:27:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 159.32 2024-04-16 14:27:00 Proceeding
Wyjaśnienia I.pdf pdf 1335.66 2024-04-22 14:36:07 Proceeding
wyjaśnienia II.pdf pdf 5569.3 2024-04-23 14:46:23 Proceeding
załącznik nr 6 - wzór umowy SPP 2024-2025 zmiana.pdf pdf 334.66 2024-04-23 14:46:35 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie .pdf pdf 30.89 2024-04-26 12:49:32 Public message
20240521-skan-151955.pdf pdf 565.17 2024-05-21 15:25:05 Public message

Announcements

2024-05-21 15:25 Magdalena Stępień Informacja z wyboru

20240521-skan-151955 [...].pdf

2024-04-26 12:49 Magdalena Stępień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-26 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 731 707,31 zł. netto
2024-04-26 11:56 Magdalena Stępień Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 731 707,31 zł. netto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 489