Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00289006/01 z dnia 2024-04-17 Dostawa zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym oraz urządzeń drukujących do Starostwa Powiatowego w Lęborku. OR.272.1.2.2024

Deadlines:
Published : 17-04-2024 11:58:00
Placing offers : 29-04-2024 10:00:00
Offers opening : 29-04-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 71.28 2024-04-17 11:58:00 Proceeding
_SWZ 2.2024.docx docx 57.92 2024-04-17 11:58:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 72.09 2024-04-17 11:58:00 Proceeding
załacznik 2 i 3 FORMULARZ OFERTOWY I OŚW. Z ART.125.docx docx 67.72 2024-04-17 11:58:00 Proceeding
wzor umowa 2024.docx docx 33.35 2024-04-17 11:58:00 Proceeding
pytanie do SWZ.docx docx 12.8 2024-04-22 08:26:37 Public message
pytania1-4.docx docx 13.5 2024-04-19 10:16:36 Public message
Pytania 22_04.docx docx 28.19 2024-04-24 13:35:55 Public message
Pytanie 25_04.docx docx 20.16 2024-04-25 13:17:04 Public message
inform. z otwarcia ofert 2.2024.doc doc 47.5 2024-04-29 12:46:56 Public message
INFORMACJA O WYBORZE 2.docx docx 23.29 2024-05-14 12:06:53 Public message
0głoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 51.7 2024-05-22 11:07:05 Public message

Announcements

2024-05-22 11:07 Anita Pirycka ogłoszenie o wyniku postępowania

0głoszenie o wyniku [...].pdf

2024-05-14 12:06 Anita Pirycka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

2024-04-29 12:46 Anita Pirycka INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

inform. z otwarcia o [...].doc

2024-04-29 10:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
część 1 - 152 250,00 zł
część 2 - 33 500,00 zł
2024-04-25 13:17 Anita Pirycka Odpowiedz na pytanie dot. treści SWZ.

Pytanie 25_04.docx

2024-04-24 13:35 Anita Pirycka Odpowiedz na pytania

Pytania 22_04.docx

2024-04-22 08:26 Anita Pirycka odpowiedz na pytanie do SWZ

pytanie do SWZ.docx

2024-04-19 10:16 Anita Pirycka odpowiedzi na pytanie do przedmiotu zamówienia

pytania1-4.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 923