Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00214179/02/P Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej.

Zamówienia Publiczne
Gmina Ujazd
Deadlines:
Published : 15-04-2024 13:23:00
Placing offers : 06-05-2024 08:00:00
Offers opening : 06-05-2024 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Decyzja pachnica.pdf pdf 123.1 2024-04-15 13:23:00 Proceeding
decyzja pozwolenia na budowe.pdf pdf 696.64 2024-04-15 13:23:00 Proceeding
dokumentacja projektowa.zip zip 10410.13 2024-04-15 13:23:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.45 2024-04-15 13:23:00 Proceeding
pismo ZG2.720.12.2023-nadleśnictwo.pdf pdf 108.88 2024-04-15 13:23:00 Proceeding
PPU_Olszowa_Pachnica.docx docx 129.43 2024-04-15 13:23:00 Proceeding
ROŚ.613.72.2023.DG decyzja-sig.pdf pdf 785.78 2024-04-15 13:23:00 Proceeding
SWZ-Olszowa-pachnica-15.04.2024.pdf pdf 419.71 2024-04-15 13:23:00 Proceeding
załączniki.zip zip 259.91 2024-04-15 13:23:00 Proceeding
06.05.2024-informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 165.23 2024-05-06 08:59:27 Public message
13.05.2024-informacja o wyborze oferty-ust. 2.pdf pdf 241.65 2024-05-13 12:31:30 Public message

Announcements

2024-05-13 12:31 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

13.05.2024-informacj [...].pdf

2024-05-06 08:59 Zamówienia Publiczne Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605) udostępnia informację z otwarcia ofert.

06.05.2024-informacj [...].pdf

2024-05-06 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 2 500 000,00zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 754