Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 / 2024

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 12-04-2024 08:02:00
Placing offers : 20-05-2024 10:00:00
Offers opening : 20-05-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 119.92 2024-04-12 08:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.61 2024-04-12 08:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 344.1 2024-04-12 08:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.32 2024-04-12 08:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy wraz załącznikami.7z 7z 452.23 2024-04-12 08:02:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 14.86 2024-04-12 08:02:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.07 2024-04-12 08:02:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.docx docx 18.94 2024-04-12 08:02:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.37 2024-04-12 08:02:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.24 2024-04-12 08:02:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.85 2024-04-12 08:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 156.29 2024-04-18 09:07:42 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 158.41 2024-05-08 10:18:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 78.08 2024-05-20 12:27:48 Public message
Inf. o wyniku postępowania.pdf pdf 70.77 2024-06-13 13:57:55 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 140.3 2024-07-23 14:00:47 Public message

Announcements

2024-07-23 14:00 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-06-13 13:57 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Inf. o wyniku postęp [...].pdf

2024-05-20 12:27 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-20 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230 250,00 zł netto/ 248 670,00 zł gross z podziałem na zadania.
Zadanie nr 1 - 42 000,00 zł netto/ 45 360,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 28 000,00 zł netto/ 30 240,00 zł brutto,
Zadanie nr 3 - 52 500,00 zł netto/ 56 700,00 zł brutto,
Zadanie nr 4 - 35 000,00 zł netto/ 37 800,00 zł brutto,
Zadanie nr 5 - 17 500,00 zł netto/ 18 900,00 zł brutto,
Zadanie nr 6 - 39 000,00 zł netto/ 42 120,00 zł brutto,
Zadanie nr 7 - 16 250,00 zł netto/ 17 550,00 zł brutto.
2024-05-08 10:18 Małgorzata Podsiadła Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-04-18 09:07 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1096