Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/8/2024 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 08-04-2024 12:04:00
Placing offers : 12-04-2024 13:00:00
Offers opening : 12-04-2024 13:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kaliszu zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu na wykonanie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich w Kaliszu.


Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

Zapraszamy do złożenia oferty poprzez załączony Formularz Ofertowy.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt wod-kan Batalionów Chłopskich.zip zip 135800.86 2024-04-08 12:04:00 Proceeding
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego(38).docx docx 45.59 2024-04-08 12:04:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 29.36 2024-04-08 12:04:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc doc 137.5 2024-04-08 12:04:00 Proceeding
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 132.69 2024-04-08 12:04:00 Proceeding
Załączniki 4 - 9.docx docx 46.95 2024-04-08 12:04:00 Proceeding
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - Batalionów.pdf pdf 892.99 2024-04-18 12:45:21 Public message

Announcements

2024-04-18 12:45 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2024-04-12 12:48 Magdalena Włodarek Link do transmisji online z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/woqdXqp7hQs?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich w Kaliszu. - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni, od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin rozpoczęcia prac: 27.04.2024r. Termin wykonania do 20.05.2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - 60 – miesięczna gwarancja na wykonany przedmiot umowy licząc od daty odbioru, obejmującej zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 374