Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZCM - ZP.270.17.2024.TP Dostawa bielizny operacyjnej jednorazowego użytku do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

Deadlines:
Published : 12-04-2024 15:31:00
Placing offers : 30-04-2024 16:00:00
Offers opening : 30-04-2024 16:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 467.97 2024-04-12 15:31:00 Proceeding
Dodatek nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 92.5 2024-04-12 15:31:00 Proceeding
Dodatek nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy.ods ods 29.44 2024-04-12 15:31:00 Proceeding
Dodatek nr 3 do SWZ oświadczenie z art. 125 .doc doc 34 2024-04-12 15:31:00 Proceeding
Dodatek nr 4 do SWZ- wzór umowy.pdf pdf 272.05 2024-04-12 15:31:00 Proceeding
Dodatek nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie.doc doc 39 2024-04-12 15:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 12.04.24.pdf pdf 149.97 2024-04-12 15:31:00 Proceeding
ogłoszenie a zmianie ogłoszenia 18.04.2024.pdf pdf 37.15 2024-04-18 17:28:10 Public message
SWZ zmiana 18.04.24.pdf pdf 273.47 2024-04-18 17:28:10 Public message
odpowiedzi 23.04.2024.pdf pdf 304.29 2024-04-23 17:21:20 Public message
Dodatek nr 2 zmiana 23.04.2024 do SWZ formularz asortymentowo cenowy.ods ods 31.09 2024-04-23 17:21:20 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 168.88 2024-04-30 17:00:01 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA EM POLAND.zip zip 2230.29
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA ZP.270.17.2024.TP.zip zip 676.95
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA KROSNO ODRZAŃSKIE.zip zip 2669.92
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
1. Formularz ofertowy.pdf pdf 425.53
2. Formularz cenowy.pdf pdf 193.26
3. Oświadczenie Wykonawcy- Dodatek nr 3 do SWZ oświadczenie z art. 125.pdf pdf 359.94
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA_KROSNO.pdf pdf 2621.51
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
_ZARYS oferta.pdf pdf 1011.65
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta Medica Sp.J - Krosno Odrzańskie.7z 7z 1723.79

Announcements

2024-04-30 17:00 Dagmara Rosińska-Chowaniec Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-30 16:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na realizację zamowienia:
Pakiet 1 - 470 000,00zł brutto
Pakiet 2 - 94 600,00 zł brutto
Pakiet 3 - 12 020,00zł brutto
Pakiet 4 - 1210,00 zł brutto
Pakiet 5 - 39 190,00zł brutto
Pakiet 6 - 10 950,00zł brutto
Pakiet 7 - 4990,00 zł brutto
Pakiet 8 - 9690,00 zł brutto
2024-04-23 17:21 Katarzyna Wojciechowska Odpowiedzi do pytań

odpowiedzi 23.04.202 [...].pdf

Dodatek nr 2 zmiana [...].ods

2024-04-18 17:28 Katarzyna Wojciechowska Zamiana SWZ i ogłoszenia

ogłoszenie a zmianie [...].pdf

SWZ zmiana 18.04.24. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 793