Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WO.271.2.2024 „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Zgorzelec”

Anna Miduch
Gmina Zgorzelec
Deadlines:
Published : 09-04-2024 11:03:00
Placing offers : 13-05-2024 09:00:00
Offers opening : 13-05-2024 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal 2 do SWZ _Projekt umowy.zip zip 552.57 2024-04-09 11:03:00 Proceeding
SWZ_Załączniki edytowalne.zip zip 324.83 2024-04-09 11:03:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU .pdf pdf 125.1 2024-04-09 11:03:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 971.37 2024-04-09 11:03:14 Proceeding
SWZ WO.271.2.2024.pdf pdf 558.12 2024-04-09 11:07:04 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 126.67 2024-04-10 08:39:42 Public message
SWZ WO.271.2.2024 wersja aktualna.pdf pdf 558.61 2024-04-10 15:24:17 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 145.94 2024-05-13 09:38:03 Public message
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty.pdf pdf 151.93 2024-06-10 08:51:58 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKACH. opublikowane w Dz.U UE.pdf pdf 101.16 2024-06-26 09:23:37 Public message

Announcements

2024-06-26 09:23 Anna Miduch Ogłoszenie o wynikach postępowania w załączeniu.

OGŁOSZENIE O WYNIKAC [...].pdf

2024-06-10 08:51 Anna Miduch Zamawiający w załączeniu udostępnia zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

ZAWIADOMIENIE o wybo [...].pdf

2024-05-13 09:38 Anna Miduch Zamawiający w załączeniu udostępnia Informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-05-13 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.890.000,00zł brutto.
2024-04-10 15:24 Anna Miduch W załączeniu Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w wersji zaktualizowanej.
Przedmiot aktualizacji zaznaczono kolorem czerwonym i jest wynikiem korekty błędów zawartych w treści SWZ.
Skorygowane błędy pozostają bez wpływu na treść ogłoszenia o zamówieniu.

SWZ WO.271.2.2024 we [...].pdf

2024-04-10 08:39 Anna Miduch W załączeniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Przedmiot zmiany: aktualizacja informacji dotyczących podstaw wykluczenia zgodnie z informacjami zawartymi w SWZ.
(dodano podstawę wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie bezpośredniego lub pośredniego zaangażowania w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, oraz art. 108 ust. 1 do podstaw krajowych wykluczenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2024-04-09 11:07 Anna Miduch Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

SWZ WO.271.2.2024.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 952