Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.18.2024.ZP1 Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap VI

Katarzyna Robotnikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 05-04-2024 12:14:00
Placing offers : 23-05-2024 10:00:00
Offers opening : 23-05-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


*UWAGA* Dostęp do plików w folderze "SWZ_18_2024_" wymaga zapisania wszystkich plików w formacie .zip wypakowania ich w jednym miejscu, w innym przypadku odczyt dokumentów będzie niemożliwy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówienia.pdf pdf 1697.29 2024-04-05 12:14:00 Proceeding
SWZ_18_2024_TOM I i II.zip zip 218.81 2024-04-18 13:54:02 Proceeding
Drzewce Kruszyn Krajeński Lipniki Lisi Ogon i zestawienia.zip zip 245229.45 2024-04-18 13:59:07 Proceeding
Łochowo cd.zip zip 192372.54 2024-04-18 13:59:10 Proceeding
Łochowo.zip zip 297930.06 2024-04-18 13:59:14 Proceeding
Murowaniec Prądki Zielonka.zip zip 423019.63 2024-04-18 13:59:21 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami.zip zip 1863.41 2024-04-18 13:59:21 Proceeding
Przyłęki.zip zip 214050.05 2024-04-18 13:59:24 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dnia 18.04.2024 r.zip zip 493.17 2024-04-18 14:02:47 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 24.04.2024 r.zip zip 459.89 2024-04-24 09:27:27 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 29.04.2024 r.zip zip 476.14 2024-04-29 13:52:11 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 10.05.2024 r.zip zip 94088.22 2024-05-10 10:49:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.zip zip 721.42 2024-05-23 13:30:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu z dnia 10.06.2024 r.zip zip 1364.94 2024-06-10 11:48:19 Public message

Announcements

2024-06-10 11:48 Katarzyna Robotnikowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty z dnia 10.06.2024 r.

Zawiadomienie o wybo [...].zip

2024-05-23 13:30 Katarzyna Robotnikowska Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap VI.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; zwaną dalej ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota niezwłocznie po otwarciu ofert, które odbyło się 23.05.2024 r. godz. 10:15, zamieszcza informacje dotyczące zestawienia ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia.

Informacja z otwarci [...].zip

2024-05-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 2 400 000,00 zł brutto.
2024-05-10 10:49 Katarzyna Robotnikowska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 10.05.2024 r.
***UWAGA***Zmiana warunków udziału w postępowaniu, zmiana kosztorysu ofertowego, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia i zmiana [...].zip

2024-04-29 13:52 Katarzyna Robotnikowska Zmiana treści SWZ z dnia 29.04.2024 r. ***UWAGA*** Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana treści SWZ z [...].zip

2024-04-24 09:27 Katarzyna Robotnikowska Zmiana treści SWZ z dnia 24.04.2024 r. ***UWAGA*** Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana treści SWZ z [...].zip

2024-04-18 14:02 Katarzyna Robotnikowska Zmiana treści SWZ z dnia 18.04.2024 r.
***UWAGA*** Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana treści SWZ z [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1941