Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZCM - ZP.270.16.2024.TP Usługi prania bielizny szpitalnej dla Zachodniego Cnetrum Medycznego sp. zo.o. w Krośnie Odrzań

Deadlines:
Published : 08-04-2024 17:41:00
Placing offers : 17-04-2024 16:00:00
Offers opening : 17-04-2024 16:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 376 2024-04-08 17:41:00 Proceeding
Dodatek nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.odt odt 28.48 2024-04-08 17:41:00 Proceeding
Dodatek nr 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy.xls xls 24.5 2024-04-08 17:41:00 Proceeding
Dodatek nr 3 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 147.06 2024-04-08 17:41:00 Proceeding
Dodatek nr 4 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 210.69 2024-04-08 17:41:00 Proceeding
Dodatek nr 5 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 36 2024-04-08 17:41:00 Proceeding
Dodatek nr 6 oświadczenie o spełananiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 25 2024-04-08 17:41:00 Proceeding
Dodatek nr 7 do SWZ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 55 2024-04-08 17:41:00 Proceeding
Dodatek nr 8 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 19 2024-04-08 17:41:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 08.04.24.pdf pdf 98.4 2024-04-08 17:41:21 Proceeding
Dodatek nr 4 do SWZ zmina 12.04.2024 wzór umowy.pdf pdf 377.13 2024-04-12 16:49:59 Public message
Dodatek nr 3 do SWZ zmiana 12.04.24 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 286.54 2024-04-12 16:49:59 Public message
wyjasnienia cz. I 12.04.2024.pdf pdf 115.99 2024-04-12 16:49:59 Public message
wyjaśneinia cz. II 12.04.24.pdf pdf 290.59 2024-04-12 16:49:59 Public message
Informacja z otwarcia 17.04.24.pdf pdf 127.58 2024-04-17 16:18:48 Public message
Informacja o wyborze strona internetowa.pdf pdf 174.9 2024-04-25 19:29:36 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta ZCM Krosno Praxima.zip zip 536.74
raport-oferty-2048783.pdf pdf 40.94

Announcements

2024-04-25 19:29 Katarzyna Wojciechowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej art. 253 ust. 2

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-17 16:18 Katarzyna Wojciechowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-17 16:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę 640 584, 00 zł brutto
2024-04-12 16:49 Katarzyna Wojciechowska Wyjaśnienia do pytań

Dodatek nr 4 do SWZ [...].pdf

Dodatek nr 3 do SWZ [...].pdf

wyjasnienia cz. I 12 [...].pdf

wyjaśneinia cz. II 1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 371