Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/SMJ/15/2024 "Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, wkładów do wstrzykiwań kontrastu, materiałów medycznych do badań diagnostycznych oraz asortymentu do sterylizacji”

Deadlines:
Published : 03-04-2024 13:05:00
Placing offers : 12-04-2024 09:00:00
Offers opening : 12-04-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 221.83 2024-04-03 13:05:00 Proceeding
SWZ - SMJ-15.pdf pdf 1328.87 2024-04-03 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1- OPZ - FC- .xlsx xlsx 51.56 2024-04-03 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy..pdf pdf 727.27 2024-04-03 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- Formularz ofertowy.docx docx 23.01 2024-04-03 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 20.36 2024-04-03 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie wykonawców wspólnie....docx docx 16.58 2024-04-03 13:05:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 1282.11 2024-04-10 11:32:04 Public message
Załącznik nr 1- OPZ - FC- .xlsx xlsx 47 2024-04-10 11:32:04 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 477.73 2024-04-12 10:38:08 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 150.67 2024-04-18 14:15:23 Public message

Announcements

2024-04-18 14:15 Katarzyna Młynarczyk Zamawiający przekazuje:
- INFORMACJĘ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11.
- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania nr 7,9,10.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-12 10:38 Katarzyna Młynarczyk Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-12 09:00 Buyer message Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
zadanie nr 1 - 31 000,00;
zadanie nr 2 - 3 700,00;
zadanie nr 3 - 14 000,00;
zadanie nr 4 - 14 400,00;
zadanie nr 5 - 31 000,00;
zadanie nr 6 - 28 000,00;
zadanie nr 7 - 5 500,00;
zadanie nr 8 - 28 500,00;
zadanie nr 9 - 6 500,00;
zadanie nr 10- 5 500,00;
zadanie nr 11 - 10 300,00.
2024-04-10 11:32 Katarzyna Młynarczyk Zamawiający przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 1- OPZ [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 623