Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zam. publ. 02/2024 Wykonanie, uruchomienie i dostawa podzespołów elektronicznych Z-DN-v2

Deadlines:
Published : 03-04-2024 10:41:00
Placing offers : 15-04-2024 12:00:00
Offers opening : 15-04-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02-2024-Formularz oswiadczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.doc doc 34.5 2024-04-03 10:41:00 Proceeding
02-2024-Formularz oswiadczenia-dot-grupy-kapitalowej.doc doc 34 2024-04-03 10:41:00 Proceeding
02-2024-Formularz oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc doc 32.5 2024-04-03 10:41:00 Proceeding
02-2024-Formularz-oferty.doc doc 78 2024-04-03 10:41:00 Proceeding
02-2024-Formularz-oswiadczenia-dot-rodo-form-of-the-statement-concerning-gdpr.doc doc 33 2024-04-03 10:41:00 Proceeding
02-2024-Formularz-zobowiazania-do-zachowania-poufnosci.doc doc 36.5 2024-04-03 10:41:00 Proceeding
02-2024-Projekt umowy.doc doc 87.5 2024-04-03 10:41:00 Proceeding
02-2024-Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ).doc doc 153.5 2024-04-03 10:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.53 2024-04-03 10:41:00 Proceeding
Wyjaśnienie SWZ.docx docx 14.6 2024-04-10 13:38:21 Public message
02-2024-Informacje-z-sesji-otwarcia-ofert.doc doc 35 2024-04-15 13:56:41 Public message
02-2024-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.doc doc 44.5 2024-04-16 13:17:17 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 61.07 2024-04-26 12:57:02 Public message

Announcements

2024-04-26 12:57 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu zamawiający przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-04-16 13:17 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu zamawiający przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

02-2024-Informacja-o [...].doc

2024-04-15 13:56 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu zamawiający przekazuje informacje z sesji otwarcia ofert

02-2024-Informacje-z [...].doc

2024-04-15 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi (netto): 250 000 zł
2024-04-10 13:38 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu zamawiający przekazuje wyjaśnienie SWZ

Wyjaśnienie SWZ.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 375