Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rl.271.3.2024 Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły - na odcinku Romejki - Kamionka

Ryszard Prolan
Gmina Jaświły
Deadlines:
Published : 29-03-2024 10:23:00
Placing offers : 26-04-2024 10:00:00
Offers opening : 26-04-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia art.125 ust.1 dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 202.28 2024-03-29 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 196.31 2024-03-29 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz robót.docx docx 192.96 2024-03-29 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób.docx docx 195.68 2024-03-29 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 195.21 2024-03-29 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia art. 125 ust.1 dotyczące spełniania warunków udziału.docx docx 193.26 2024-03-29 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby art. 125 ust.5.docx docx 200.76 2024-03-29 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie art. 117 ust. 4.docx docx 196.99 2024-03-29 10:23:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - wzór oświadczenia dot. wykluczenia Wykonawcy wspierającego agresję na Ukrainę.docx docx 194.43 2024-03-29 10:23:00 Proceeding
SWZ.BES.pdf pdf 711.01 2024-03-29 10:23:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.86 2024-03-29 10:23:00 Proceeding
SWZ - po zmianach 12.04.2024.BES.pdf pdf 711.88 2024-04-12 15:37:35 Proceeding
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa po zmianach.zip zip 13797.42 2024-04-12 15:37:36 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór Formularza oferty — po zmianach.docx docx 203.04 2024-04-12 15:37:36 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór istotnych postanowień umowy — po zmianach.docx docx 239.59 2024-04-12 15:37:36 Proceeding
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 45.03 2024-04-12 15:37:36 Proceeding
odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 174.51 2024-04-09 09:38:45 Public message
odpowiedzi na pytania 2.BES.pdf pdf 366.82 2024-04-12 15:41:29 Public message
SWZ - po zmianach 12.04.2024.BES.pdf pdf 711.88 2024-04-12 15:42:21 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 45.03 2024-04-12 15:42:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 41.7 2024-04-26 13:11:26 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (6).pdf pdf 267.91 2024-05-13 15:04:44 Public message

Announcements

2024-05-13 15:04 Ryszard Prolan W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-26 13:11 Ryszard Prolan W załączeniu zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-26 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 2 000 000,00 zł
2024-04-12 15:42 Ryszard Prolan Zmiana ogłoszenie i treści SWZ

SWZ - po zmianach 12 [...].pdf

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2024-04-12 15:41 Ryszard Prolan Odpowiedź na pytanie

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-04-09 09:38 Ryszard Prolan Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawcy.
W załączeniu Zamawiający udziela odpowiedzi.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1364