Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/Z-14/0014/PN/2024/D Dostawa komory do badań środowiskowych w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności. Ogłoszenie nr 2024/BZP 00262158/01 z dnia 2024-03-27

Deadlines:
Published : 27-03-2024 12:26:00
Placing offers : 10-04-2024 09:00:00
Offers opening : 10-04-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 00262158.pdf pdf 152.83 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 9006.04 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty-1.docx docx 30.54 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty-1.pdf pdf 426.54 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz techniczny.docx docx 51.89 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz techniczny.pdf pdf 366.62 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 22.97 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 346.84 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.06 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 331.42 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 25.77 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 336.02 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 23.06 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 330.92 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 23.22 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 332.19 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 450.45 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 207.5 2024-03-27 12:26:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 444.6 2024-04-10 09:40:58 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 353.88 2024-04-18 10:37:52 Public message
KWOTA NA SFINANSOWANIE.rtf rtf 186.41 2024-04-10 09:00:00 Public message

Announcements

2024-04-18 10:37 Elżbieta Kalwasinska Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z siedzibą w Warszawie, przekazuje pismo "Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej".

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2024-04-10 09:40 Elżbieta Kalwasinska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-04-10 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Dostawa komory do badań środowiskowych w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności - 202 950,00 zł. brutto

KWOTA NA SFINANSOWAN [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 418