Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SKG.271.11.2024 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Godziszewie

Andrzej Janikowski
Gmina Skarszewy
Deadlines:
Published : 26-03-2024 10:53:00
Placing offers : 19-04-2024 10:00:00
Offers opening : 19-04-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - hala Godziszewo.zip zip 40005.34 2024-03-26 10:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - hala Godziszewo.pdf pdf 142.43 2024-03-26 10:53:00 Proceeding
271.11.2024 - zmiana SWZ 09.04.2024-sig.pdf pdf 296.03 2024-04-09 12:02:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - hala Godziszewo.pdf pdf 50.79 2024-04-09 12:02:08 Public message
załączniki do SWZ po zmianach 09.04.2024.zip zip 9433.28 2024-04-09 12:02:08 Public message
271.11.2024 - zmiana SWZ 10.04.2024-sig.pdf pdf 255.05 2024-04-10 13:36:44 Public message
A-14 STOLARKA DRZWIOWA.pdf pdf 70.92 2024-04-10 13:36:44 Public message
271.11.2024 - wyjaśnienia SWZ 10.04.2024-sig.pdf pdf 283.83 2024-04-10 13:40:02 Public message
271.11.2024 - informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 312.55 2024-04-19 10:21:16 Public message
271.11.2024 - unieważnienie postępowania hala Godziszewo-sig.pdf pdf 317.45 2024-05-13 11:35:33 Public message

Announcements

2024-05-13 11:35 Andrzej Janikowski 271.11.2024 - unieważnienie postępowania hala Godziszewo

271.11.2024 - uniewa [...].pdf

2024-04-19 10:21 Andrzej Janikowski SKG.271.11.2024 - informacja z otwarcia ofert

271.11.2024 - inform [...].pdf

2024-04-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.556.545,00 zł brutto
2024-04-10 13:40 Andrzej Janikowski 271.11.2024 - wyjaśnienia 10.04.2024

271.11.2024 - wyjaśn [...].pdf

2024-04-10 13:36 Andrzej Janikowski 271.11.2024 - zmiana SWZ 10.04.2024

271.11.2024 - zmiana [...].pdf

A-14 STOLARKA DRZWIO [...].pdf

2024-04-09 12:02 Andrzej Janikowski 271.11.2024 - zmiana SWZ 09.04.2024

271.11.2024 - zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

załączniki do SWZ po [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1315