Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/2024 Dostawa leków, płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Deadlines:
Published : 25-03-2024 15:16:00
Placing offers : 22-04-2024 10:00:00
Offers opening : 22-04-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 273.02 2024-03-25 15:16:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.doc doc 558 2024-03-25 15:16:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.pdf pdf 470.24 2024-03-25 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 139.41 2024-03-25 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ.doc doc 184.5 2024-03-25 15:16:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 214.32 2024-04-16 14:53:38 Public message
(zmodyfikowany) Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór Umowy.pdf pdf 130.89 2024-04-16 14:53:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 193.76 2024-04-22 15:16:05 Public message

Announcements

2024-04-22 15:16 Maciej Hirniak Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-22 10:00 Buyer message Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) informuje, że przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 1 065 808,90 zł brutto, w tym:
1) w zakresie Pakietu nr 1: 161 124,44 zł;
2) w zakresie Pakietu nr 2: 92 316,24 zł;
3) w zakresie Pakietu nr 3: 13 885,40 zł;
4) w zakresie Pakietu nr 4: 48 708,00 zł;
5) w zakresie Pakietu nr 5: 34 790,90 zł;
6) w zakresie Pakietu nr 6: 36 255,60 zł;
7) w zakresie Pakietu nr 7: 14 080,50 zł;
8) w zakresie Pakietu nr 8: 45 272,81 zł;
9) w zakresie Pakietu nr 9: 4 325,00 zł;
10) w zakresie Pakietu nr 10: 24 103,20 zł;
11) w zakresie Pakietu nr 11: 536,00 zł;
12) w zakresie Pakietu nr 12: 5 109,00 zł;
13) w zakresie Pakietu nr 13: 576,00 zł;
14) w zakresie Pakietu nr 14: 4105,22 zł;
15) w zakresie Pakietu nr 15: 15 327,79 zł;
16) w zakresie Pakietu nr 16: 4 661,28 zł;
17) w zakresie Pakietu nr 17: 5 265,00 zł;
18) w zakresie Pakietu nr 18: 3 309,08 zł;
19) w zakresie Pakietu nr 19: 6 091,20 zł;
20) w zakresie Pakietu nr 20: 756,00 zł;
21) w zakresie Pakietu nr 21: 3 456,00 zł;
22) w zakresie Pakietu nr 22: 8 298,72 zł;
23) w zakresie Pakietu nr 23: 9 444,92 zł;
24) w zakresie Pakietu nr 24: 9 346,32 zł;
25) w zakresie Pakietu nr 25: 1 792,80 zł;
26) w zakresie Pakietu nr 26: 8 024,40 zł;
27) w zakresie Pakietu nr 27: 3 488,40 zł;
28) w zakresie Pakietu nr 28: 19 764,00 zł;
29) w zakresie Pakietu nr 29: 9 914,40 zł;
30) w zakresie Pakietu nr 30: 14 040,00 zł;
31) w zakresie Pakietu nr 31: 507,60 zł;
32) w zakresie Pakietu nr 32: 22 227,48 zł;
33) w zakresie Pakietu nr 33: 38 880,00 zł;
34) w zakresie Pakietu nr 34: 14 182,56 zł;
35) w zakresie Pakietu nr 35: 4 098,60 zł;
36) w zakresie Pakietu nr 36: 1 231,20 zł;
37) w zakresie Pakietu nr 37: 64 800,00 zł;
38) w zakresie Pakietu nr 38: 5 801,76 zł;
39) w zakresie Pakietu nr 39: 7 135,13 zł;
40) w zakresie Pakietu nr 40: 9 722,59 zł;
41) w zakresie Pakietu nr 41: 19 053,14 zł;
42) w zakresie Pakietu nr 42: 12 212,05 zł;
43) w zakresie Pakietu nr 43: 18 424,80 zł;
44) w zakresie Pakietu nr 44: 2 957,36 zł;
45) w zakresie Pakietu nr 45: 18 321,12 zł;
46) w zakresie Pakietu nr 46: 105 078,92 zł;
47) w zakresie Pakietu nr 47: 39 826,08 zł;
48) w zakresie Pakietu nr 48: 23 573,27 zł;
49) w zakresie Pakietu nr 49: 1 787,62 zł;
50) w zakresie Pakietu nr 50: 31 167,18 zł;
51) w zakresie Pakietu nr 51: 8 011,82 zł;
52) w zakresie Pakietu nr 52: 8 640,00 zł.
2024-04-16 14:53 Maciej Hirniak Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

(zmodyfikowany) Załą [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1058