Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.6.2024 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Karaś w Lubsku

Deadlines:
Published : 22-03-2024 19:44:00
Placing offers : 19-04-2024 10:00:00
Offers opening : 19-04-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 10 - projektowane postanowienia umowy-zagosp. karaś.pdf pdf 846.68 2024-03-22 19:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.04 2024-03-22 19:44:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 41689.12 2024-03-22 19:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu-09.04.2024.pdf pdf 37.02 2024-04-09 13:28:45 Proceeding
SWZ -zagospdarowanie Karaś - zmiana 09.04.2024.pdf pdf 2158.02 2024-04-09 13:30:59 Proceeding
Załączniki do edycji do SWZ - zmiana 09.04.2024.zip zip 136.28 2024-04-09 13:31:02 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 345.74 2024-04-19 20:24:14 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -zagosp. Karaś.pdf pdf 271.71 2024-06-04 14:35:52 Public message

Announcements

2024-06-04 14:35 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2024-04-19 20:24 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-19 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie: 2 177 187,33 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1040