Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/114/2024 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 114/2024 Voltra

Deadlines:
Published : 20-03-2024 13:46:00
Placing offers : 26-04-2024 11:00:00
Offers opening : 26-04-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 • Gmina Pułtusk, NIP: 568-154-02-36, Adres: ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku, NIP: 568-156-52-42, Adres: ul. Burmistrza Śniegockiego 3, 06-100 Pułtusk
 • Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, NIP: 568-144-43-89, Adres: ul. Juliusza Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk
 • Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, NIP: 568-106-73-66, Adres: ul. Plac Teatralny 4, 06-100 Pułtusk
 • Muzeum Regionalne w Pułtusku, NIP: 568-144-43-37, Adres: ul. Rynek 43, 06-100 Pułtusk
 • Gmina Malczyce, NIP: 91315-01-629, Adres: ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Malczycach, NIP: 913-150-60-64, Adres: ul. Sienkiewicza 10A, 55-320 Malczyce
 • Gmina Solec-Zdrój, NIP: 655-187-96-23, Adres: ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
 • Gminne Centrum Kultury, NIP: 655-176-49-72, Adres: Partyzantów 8a, 28-131 Solec-Zdrój
 • Gmina Santok, NIP: 599-101-21-58, Adres: ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
 • Gmina Rewal, NIP: 857-18-98-978, Adres: ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
 • Gmina Zadzim, NIP: 828-135-62-81, Adres: Zadzim 44, 99-232 Zadzim
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., NIP: 754-033-40-27, Adres: Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek
 • Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o. o., NIP: 857-191-82-44, Adres: ul. Leśna 5, 72-351 Pogorzelica
 • Gmina Dobrzeń Wielki, NIP: 991-049-55-69, Adres: ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki
 • Wodociągi Rewal Sp. z o.o., NIP: 857-188-88-91, Adres: ul. Poznańska 31 72-346 Pobierowo
 • Gmina Kowiesy, NIP: 836-183-24-18, Adres: Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy
 • Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego, NIP: 737-174-19-35, Adres: ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
 • PROWOD Sp. z o.o., NIP: 754-100-00-21, Adres: ul. Rynek 4, 46-082 Kup
 • Gmina Fredropol, NIP: 795-230-74-13, Adres: Fredropol 15, 37-734 Fredropol
 • Szpital Ogólny w Kolnie, NIP: 291-005-07-05, Adres: ul. Wojska Polskiego 69, Kolno
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, NIP: 537-196-07-60, Adres: ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:114:2024.pdf pdf 536.57 2024-03-20 13:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 160.33 2024-03-20 13:46:00 Proceeding
Załaczniki - VOL:EE:114:2024.zip zip 1895.34 2024-03-20 13:46:01 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 114 GZ EE 2024_V01.pdf pdf 268.3 2024-04-10 11:23:03 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 114 GZ EE 2024_V02.pdf pdf 291.12 2024-04-17 15:49:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie opublikowane w DUUE.pdf pdf 160.46 2024-04-18 10:51:13 Public message
Specyfikacja Warunków Zamówienia - VOL:EE:114:2024_sprostowanie_17.04.24.zip zip 3484.67 2024-04-18 10:51:13 Public message
Specyfikacja Warunków Zamówienia - VOL:EE:114:2024_sprostowanie_18.04.24.zip zip 2796.89 2024-04-18 16:59:26 Public message

Announcements

2024-04-18 16:59 Roman Bartyzel Na podstawie wniosków Zamawiających Pełnomocnik Zamawiajacych dokonał sprostowania/aktualizacji załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) wraz formularzami cenowymi.
Termin wskazany na złożenie i otwarcie ofert pozostaje bez zmian i upływa 26.04.2024 r. godzina 11:00:00

Specyfikacja Warunkó [...].zip

2024-04-18 10:51 Roman Bartyzel Sprostowanie dokumentacji dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert. Zmianie/aktualizacji podlega m. in.: aktualizacja załącznika nr 1 do SWZ (OPZ), zmiana terminu wskazanego na złożenie i otwarcie ofert, zmiana warunków udziału w postępowaniu (doświadczenie/sumy gwarancyjne), Termin wskazany na złożenie i otwarcie ofert, Wymagane sumy gwarancyjne. Nowy termin wskazany na złożenie ofert: 26.04.2024 r. godzina 11:00:00

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Specyfikacja Warunkó [...].zip

2024-04-17 15:49 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. (Data wpływu: 17.04.2024 r.). UWAGA: Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert (Planowana data publikacji sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert: 18.04.2024 r.)

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2024-04-10 11:23 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.
UWAGA: Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 811