Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIZ.271.5.2024 Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa

Klaudia Wilczyńska
Urząd Miasta Bełchatowa Department: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - WIZ
Deadlines:
Published : 20-03-2024 14:02:00
Placing offers : 04-04-2024 08:00:00
Offers opening : 04-04-2024 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dz 614-198, OBRĘB 10 - DR - Projekt skan.pdf pdf 9278.39 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
dz 614-198, OBRĘB 10 - DR - Projekt.pdf pdf 2071.45 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
dz 614-198, OBRĘB 10 - DR - Przedmiar.pdf pdf 295.49 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
dz 614-198, OBRĘB 10 - EL - Projekt.pdf pdf 827.02 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
dz 614-198, OBRĘB 10 - EL - Przedmiar.pdf pdf 320.28 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
Nawierzchnie przedmiar.pdf pdf 214.79 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - Warunki Techniczne - 2024.pdf pdf 150.4 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 157.96 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
Sposób obliczania najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 118.83 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
Uzasadnienie niedokonania podziału na części.pdf pdf 50.71 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
Załączniki do umowy.pdf pdf 163.2 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
Załączniki graficzne.pdf pdf 1103.43 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 28.84 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 194.1 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
SWZ - WIZ.271.5.2024.pdf pdf 367.45 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
Wzory oświadczeń i wykazów.zip zip 182.69 2024-03-20 14:02:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 95.09 2024-04-04 13:20:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 448.34 2024-04-04 13:20:58 Public message

Announcements

2024-04-04 13:20 Klaudia Wilczyńska Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-04 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 4 229 522,48 zł ( w tym wartość brutto: 2 277 832,44 zł zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 735