Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DI/05/2024 DI - Wymiany sieci i przyłączy cieplnych z kanałowych na podziemne preizolowane (2 zadania inwestycyjne)

Deadlines:
Published : 19-03-2024 08:13:00
Placing offers : 09-04-2024 10:00:00
Offers opening : 09-04-2024 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp. z o.o.  ul. Spółdzielcza  12,  64-100  Leszno, tel. 65 5256000, fax. 65 5256073 ogłasza  przetarg  nieograniczony, sektorowy na roboty budowlano-montażowe dla następujących zadań inwestycyjnych :

Zadanie nr 1: Wymiana sieci kanałowej DN150 od p.752 do K39.02 na sieć podziemną preizolowaną w rej.                           ul. Morawskiego w Lesznie

Zadanie nr 2: Wymiana sieci kanałowej DN100 i DN65 od K39.02 do wymiennikowni W28 i 29 na sieć podziemną preizolowaną w rej. ul. Morawskiego w Lesznie

Powyższe zamówienie jest zamówieniem publicznym sektorowym do udzielenia którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Materiały przetargowe można  pobrać ze strony zamawiającego z platformy zakupowej OpenNexus:  https://platformazakupowa.pl/mpec_leszno. 

Procedura ofertowania może być przeprowadzona bez wcześniejszej rejestracji Wykonawcy w bazie Platformy lub poprzez jego indywidualną rejestrację.

Uwaga: Wykonawca nie zarejestrowany w bazie Platformy jest zobowiązany potwierdzić swój adres e-mail klikając „czerwony przycisk” po wprowadzeniu oferty na Platformę. W przeciwnym wypadku oferta jest niepotwierdzona i może zostać nierozpatrzona oraz nastąpią utrudnienia z komunikacji elektronicznej.

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapisem w części technicznej.

Wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zawarto w Instrukcji przetargowej nr DI/05/2024. W postępowaniu wymagane jest załączenie dokumentów wymaganych niniejszą instrukcją.

Oferty  należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpec_leszno do  dnia  09.04.2024 godz. 10.00 

W przypadku:

- pytań merytorycznych: prosimy o kontakt poprzez platformę zakupową za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Wyślij wiadomość"

- pytań związanych z obsługą platformy: prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00 oraz cwk@platformazakupowa.pl .

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest zawarcie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IP2 - budowa sieci.pdf pdf 405.13 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
zal1- cz. formalna.doc doc 68.5 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
zal2a-oswiadczenia.doc doc 61 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
Zal2b- oswiadczenie (sankcje).doc doc 50 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
zal3-podwykon.doc doc 72.5 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
zal4-oswiadczenie RODO.doc doc 55.5 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
zal5-wykaz robot.doc doc 81 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
zal6- UMOWA wzór.pdf pdf 487.86 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
zal7- wym techniczne.pdf pdf 137.57 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
zad 1 przedmiarMorawskiegoDN150.pdf pdf 129.4 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
zad 2 przedmiarMorawskiegoW2829 DN100 i 65.pdf pdf 134.9 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
zal 7 zad 1- Dokumentacja siec Przylesie DN150.pdf pdf 2158.43 2024-03-19 08:13:00 Proceeding
zal7 zad 2- Dokumentacja przyl Przylesie DN100 i DN65.pdf pdf 1607.58 2024-03-19 08:13:00 Proceeding

Announcements

2024-03-20 10:43 Beata Raburska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie unieważnione - omyłkowa treść ogłoszenia. Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym postepowaniu

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana sieci kanałowej DN150 od p.752 do K39.02 na sieć podziemną preizolowaną w rej. ul. Morawskiego w Lesznie (zadanie 1) zakres zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (część techniczna - zał7) i umową 1 set - (0)
2 Wymiana sieci kanałowej DN100 i DN65 od K39.02 do wymiennikowni W28 i 29 na sieć podziemną preizolowaną w rej. ul. Morawskiego w Lesznie (zadanie 2) zakres zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (część techniczna - zał7) i umową 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3177 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz formalny wg załącznika nr 1 - proszę wypełnić i załączyć skan Attachment required (0)
3 Oświadczenie wykonawcy wg załącznika nr 2a, 2b - proszę wypełnić, podpisać i załączyć skan lub podpisać dokument elektronicznie Attachment required (0)
4 Informacje dotyczące podwykonawców wg. zał 3 - proszę wypełnić, podpisać i załączyć skan lub podpisać dokument elektronicznie Attachment required (0)
5 Wykaz zrealizowanych robót budowlanych wg zał. 5 - proszę wypełnić, podpisać i załączyć skan lub podpisać dokument elektronicznie Attachment required (0)
6 Akceptacja wzoru umowy wg zał. 6 - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 RODO - proszę o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO na stronie internetowej Zamawiającego wpisując "ZAPOZNAŁEM SIĘ". Jeśli dotyczy proszę załączyć oświadczenie wg. zał.4, a jeśli nie dotyczy, proszę wpisać "Nie dotyczy" (0)
8 Inne dokumenty - np. pełnomocnictwo, link do pobrania dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa z ogólnodostępnych baz danych (lub skan dokumentu) itd. (0)
9 Kosztorys ofertowy z którego wynika zaofertowana cena - kosztorys ofertowy winien zostać sporządzony na cenę złożonej oferty tzn. zawierać w swoich stawkach i narzutach wszelkie udzielone upustu i rabaty dla Zamawiającego - należy załączyć kosztorysy do wszystkich zaofertowanych pozycji Attachment required (0)
10 Potwierdzenie wniesienia wadium - informacja o wniesieniu wadium (0)
(0)

The number of page views: 252