Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00247366/01 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych elektrod grafitowych, kubeczków wysokotemepraturowych, podłoża szklanego, płynu czyszczącego i zestawu fiolek FDM. Nr postępowania 3/Z-55/7131/PN/2024/D

Deadlines:
Published : 15-03-2024 14:11:00
Placing offers : 27-03-2024 10:00:00
Offers opening : 27-03-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024_BZP 00247366_01 (1).pdf pdf 148.8 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 750.25 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 79 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 659.15 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia elektrody.docx docx 74.58 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia elektrody.pdf pdf 375.2 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc doc 42 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 447.75 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc doc 35.5 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 438.11 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 52.5 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 445.83 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 38.5 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 435.9 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 39.5 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 433.39 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 323.23 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 236.82 2024-03-15 14:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia 3_Z-55_7131_PN_2024_D.pdf pdf 387.21 2024-03-27 10:31:59 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 189.04 2024-04-04 15:48:26 Public message

Announcements

2024-04-04 15:48 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-27 10:31 Janusz Sibilski Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Pozdrawiam
Janusz Sibilski

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-27 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 443 711,43 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310