Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/113/2024 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 113/2024 Voltra

Deadlines:
Published : 14-03-2024 13:53:00
Placing offers : 23-04-2024 11:00:00
Offers opening : 23-04-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 • Gmina Jeziora WielkieNIP: 557-169-72-15, Adres: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie
 • Powiat OstródzkiNIP: 741-176-96-45, Adres: ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
 • Morąskie Stowarzyszenie Wspierania RodzinNIP: 741-198-21-55, Adres: ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg
 • Dom dla Dzieci im. Sybiraków w SzymonowieNIP: 741-194-70-58, Adres: Szymonowo 14, 14-330 Małdyty
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży PożarnejNIP: 741-176-82-32, Adres: ul. Stapińskiego 19C, 14-100 Ostróda
 • Powiatowy Urząd Pracy w OstródzieNIP: 741-182-11-79, Adres: ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
 • Szpital w Ostródzie S. A., NIP: 741-188-74-68, Adres: ul. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda
 • Gmina OlesnoNIP: 871-177-12-27, Adres: ul. Władysława Jagiełły 1, 33-210 Olesno
 • Gminny Ośrodek Kultury w OleśnieNIP: 871-161-68-34, Adres: Zalipie 128A, 33-263 Zalipie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w OleśnieNIP: 871-161-60-82, Adres: ul. Leśna 11A, 33-210 Olesno
 • Gmina SzczaniecNIP: 927-142-38-17, Adres: ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec
 • Gmina ZabrodzieNIP: 762-190-10-22, Adres: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
 • Gminny Ośrodek Kultury w ZabrodziuNIP: 762-196-27-56, Adres: ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie
 • Spółdzielnia Socjalna IntegracjaNIP: 762-200-97-47, Adres: Adelin 46, 07-230 Zabrodzie
 • Gmina Tarłów, NIP: 863-158-91-82, Adres: ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w StrzelinieNIP: 914-119-40-28, Adres: ul. Brzegowa 69A, 57-100 Strzelin
 • Powiat DębickiNIP: 872-212-88-19, Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
 • Powiatowy Urząd Pracy w DębicyNIP: 872-172-68-14, Adres: ul. Cmentarna 20, 39-200 Dębica
 • Gmina PniewyNIP: 797-205-65-81, Adres: Pniewy 2, 05-652 Pniewy
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w PniewachNIP: 797-185-61-38, Adres: Pniewy 2a, 05-652 Pniewy
 • Gmina KrzywczaNIP: 795-230-63-07, Adres: Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 • Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., NIP: 754-249-01-51, Adres: ul. Hallera 9a, 45-867 Opole
 • Wroniecki Ośrodek KulturyNIP: 763-119-14-96,  Adres: ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki
 • Gmina PolicznaNIP: 811-171-57-69, Adres: ul. Bolesław Prusa 11, 26-720 Policzna
 • Gmina Krzynowłoga MałaNIP: 761-152-49-60, Adres: ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała
 • Gmina ŁaziskaNIP: 717-180-12-59, Adres: Łaziska 76, 24-335 Łaziska
 • Gmina WronkiNIP: 763-100-20-06, Adres: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
 • Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.NIP: 638-181-11-34, Adres: ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Sp. z o.o.NIP: 557-170-38-61, Adres: Jeziora Wielkie 60, 88-324 Jeziora Wielkie
 • Samodzielny Szpital Rejonowy w NowogardzieNIP: 856-166-75-33, Adres: ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 • Gmina WolinNIP: 986-016-48-52, Adres: ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin
 • Gmina MichałowiceNIP: 534-24-80-595, Adres: Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii DąbrowskiejNIP: 534-157-31-07, Adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 305-806 Komorów

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 174.45 2024-03-14 13:53:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:113:2024.pdf pdf 785.48 2024-03-14 13:53:00 Proceeding
Załaczniki - VOL:EE:113:2024.zip zip 1898 2024-03-14 13:53:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 113 GZ EE 2024_V01.pdf pdf 319.2 2024-04-09 22:24:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie opublikowane w DUUE.pdf pdf 174.6 2024-04-12 13:09:18 Public message
Specyfikacja Warunków Zamówienia - VOL:EE:113:2024_sprostowanie_11:04:2024.zip zip 2797.47 2024-04-12 13:09:18 Public message
Załaczniki - VOL:EE:113:2024_sprostowanie_18:04:2024.zip zip 1816.68 2024-04-18 16:26:47 Public message

Announcements

2024-04-18 16:26 Roman Bartyzel Na podstawie złożonych wniosków przez Zamawiających, Pełnomocnik dokonuje sprostowania załącznika nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) wraz z formularzami cenowymi. Termin wskazany na złożenie i otwarcie ofert ulega zmianie. Nowy termin zostanie opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (stosownie do treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Załaczniki - VOL:EE: [...].zip

2024-04-12 13:09 Roman Bartyzel Sprostowanie dokumentacji dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert.
Zmianie/aktualizacji podlega m. in.: Załącznik nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia), Termin wskazany na złożenie i otwarcie ofert, Wymagane sumy gwarancyjne.
Nowy termin wskazany na złożenie ofert: 23.04.2024 r. godzina 11:00:00

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Specyfikacja Warunkó [...].zip

2024-04-09 22:24 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.
UWAGA: Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert. Sprostowanie wraz z nowym terminem zostanie opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (stosownie do treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.poz. 1605)

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1021