Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.5.2024 Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Deadlines:
Published : 19-03-2024 14:17:00
Placing offers : 28-03-2024 12:00:00
Offers opening : 28-03-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.56 2024-03-19 14:17:00 Proceeding
SWZ.docx docx 64.79 2024-03-19 14:17:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 43.75 2024-03-19 14:17:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 44.7 2024-03-19 14:17:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór Formularza Oferty.docx docx 34 2024-03-19 14:17:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór Oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 28.37 2024-03-19 14:17:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia.docx docx 27.48 2024-03-19 14:17:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Klauzula nformacyjna o której mowa w art. 13 ust 1 i 2 RODO.docx docx 21.58 2024-03-19 14:17:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 544.01 2024-03-28 12:06:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 551.19 2024-03-28 14:30:18 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA.pdf pdf 659.11 2024-04-17 14:41:06 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 55.67 2024-05-08 13:24:32 Public message

Announcements

2024-05-08 13:24 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-04-17 14:41 Marta Kiszewska W załączeniu Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2024-03-28 14:30 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-28 12:06 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 454