Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TU-PN-04-2024 Doposażenie w system monitoringu istniejących przepompowni ścieków

Deadlines:
Published : 15-03-2024 10:16:00
Placing offers : 26-03-2024 11:00:00
Offers opening : 26-03-2024 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 178.13 2024-03-15 10:16:00 Proceeding
Część I SWZ- IDW.pdf pdf 420.31 2024-03-15 10:16:00 Proceeding
Część II SWZ -Wzór umowy.pdf pdf 182.01 2024-03-15 10:16:00 Proceeding
Część III SWZ -OPZ.pdf pdf 1159.3 2024-03-15 10:16:00 Proceeding
Załączniki.docx docx 47.05 2024-03-15 10:16:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 430.81 2024-03-26 13:25:32 Public message
Wynik postępowania.pdf pdf 463.94 2024-03-28 09:18:06 Public message

Announcements

2024-03-28 09:18 Beata Kluge-Czekajło Wynik postępowania

Wynik postępowania.p [...].pdf

2024-03-26 13:25 Beata Kluge-Czekajło Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-26 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 270 600,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348