Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/250/201/24 Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych

Deadlines:
Published : 25-03-2024 14:09:00
Placing offers : 29-04-2024 09:00:00
Offers opening : 29-04-2024 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.05 2024-03-25 14:09:00 Proceeding
3. Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 35.65 2024-03-25 14:09:00 Proceeding
4. . Zał. nr 2 Formularz cenowy.xls xls 67.5 2024-03-25 14:09:00 Proceeding
5. Zał. nr 3 Wzór Umowy.pdf pdf 443.15 2024-03-25 14:09:00 Proceeding
6. Zał. nr 4 Wzór JEDZ-a.doc doc 186.5 2024-03-25 14:09:00 Proceeding
7. Zał. nr 5,6,8,10,11,12 Oświadczenia.docx docx 35.48 2024-03-25 14:09:00 Proceeding
8. Zał. nr 7 Umowa powierzenia przetw..pdf pdf 687.62 2024-03-25 14:09:00 Proceeding
9. Zał. nr 9 Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2024-03-25 14:09:00 Proceeding
10. SWZ Przetarg nieograniczony.pdf pdf 808.93 2024-03-25 14:09:00 Proceeding
2. SWZ wraz z załącznikami.pdf pdf 2020.05 2024-03-25 14:09:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania pdf.pdf pdf 483.43 2024-04-17 13:50:52 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 301.8 2024-04-17 13:50:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert - pismo.pdf pdf 448.46 2024-04-29 14:26:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 297.47 2024-04-29 14:26:17 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 192.74 2024-04-29 14:26:17 Public message
Rozstrzygnięcie I Internet pdf.pdf pdf 526.67 2024-05-13 13:26:15 Public message
Rozstrzygnięcie I Internet.pdf pdf 405.67 2024-05-13 13:26:15 Public message

Announcements

2024-05-13 13:26 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe I

Rozstrzygnięcie I In [...].pdf

Rozstrzygnięcie I In [...].pdf

2024-04-29 14:26 Elżbieta Borowik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-04-29 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwoty jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego z podziałem na Zadania wynoszą:
Zadanie 1 1 253 400,48 zł brutto
Zadanie 2 74 399,99 zł brutto
Zadanie 3 26 096 392,08 zł brutto
Zadanie 4 144 288 000,00 zł brutto
Razem: 171 712 192,55 zł brutto
2024-04-17 13:50 Zofia Dombrowska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 998