Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZP.261.TP5.2024 Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Deadlines:
Published : 14-03-2024 13:46:00
Placing offers : 26-03-2024 11:00:00
Offers opening : 26-03-2024 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131 2024-03-14 14:31:13 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia sig.pdf pdf 22607.17 2024-03-14 14:31:14 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 621.93 2024-03-14 14:31:14 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 37.47 2024-03-14 14:31:14 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana treści SWZ sig.pdf pdf 1773.57 2024-03-21 15:17:21 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana treści SWZ.pdf pdf 216.73 2024-03-21 15:17:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.37 2024-03-21 15:17:21 Public message
Załączniki edytowalne poprawione.docx docx 30.5 2024-03-21 15:17:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 173.35 2024-03-26 21:55:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie sig.pdf pdf 734.5 2024-03-29 12:14:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie.pdf pdf 181.79 2024-03-29 12:14:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty sig.pdf pdf 698.81 2024-04-09 15:15:16 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 182.8 2024-04-09 15:15:16 Public message

Announcements

2024-04-09 15:15 Jędrzej Gajowiak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-03-29 12:14 Jędrzej Gajowiak Informacja z otwarcia ofert- sprostowanie.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-26 21:55 Jędrzej Gajowiak Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-26 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 894 012,00 zł brutto.
2024-03-21 15:17 Jędrzej Gajowiak Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana treści SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załączniki edytowaln [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 528