Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00012/2024 Demontaż, transport i montaż żurawia obrotowego

Deadlines:
Published : 13-03-2024 16:32:00
Placing offers : 29-03-2024 11:30:00
Offers opening : 29-03-2024 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 302.59 2024-03-13 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 986.29 2024-03-13 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ.zip zip 1892.4 2024-03-13 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do OPZ.pdf pdf 7408.58 2024-03-13 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 45.47 2024-03-13 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 69.08 2024-03-13 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oswiadczenie art 125 PZP.docx docx 33.47 2024-03-13 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o gupie kapitałowej.docx docx 33.13 2024-03-13 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 -Oświadczenie specustawa.docx docx 25.9 2024-03-13 16:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.19 2024-03-13 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy_Oświadczenie Wykonawcy RODO.docx docx 33.15 2024-03-13 16:32:00 Proceeding
Zmiana SWZ 12 2024.pdf pdf 163.93 2024-03-15 15:13:45 Public message
unieważnienie postepowania.pdf pdf 239.54 2024-03-21 16:00:29 Public message
unieważnienie postepowania.pdf pdf 239.54 2024-03-21 16:15:41 Public message

Announcements

2024-03-21 16:16 Agnieszka Kamper Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Informacja o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem w załączniku.

unieważnienie postep [...].pdf

2024-03-21 16:00 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem
A.Kamper

unieważnienie postep [...].pdf

2024-03-15 15:13 Karol Krzywicki Szanowni państwo, załączam informację o zmianie w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. 1 do SWZ) i Projektowanych postanowieniach umowy (zał. 3 do SWZ)

Zmiana SWZ 12 2024.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 360