Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/Z-55/0055/PN/2024/D Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych olejów wzorcowych

Deadlines:
Published : 11-03-2024 12:11:00
Placing offers : 19-03-2024 10:00:00
Offers opening : 19-03-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 737.99 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 69 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 369.7 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.doc doc 95.5 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 368.39 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc doc 39 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 351.11 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc doc 33.5 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 338.72 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 343.81 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 37.5 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 431.92 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 39 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 336.33 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 238.34 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 202.38 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 126.35 2024-03-11 12:11:00 Proceeding
Wyjasnienie i zmiana tresci SWZ 15.03.2024.pdf pdf 452.28 2024-03-15 13:32:29 Public message
Informacja z otwarcia oleje.pdf pdf 388.05 2024-03-19 11:31:00 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 02.04.pdf pdf 243.06 2024-04-02 11:27:55 Public message

Announcements

2024-04-02 11:27 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-19 11:31 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie kwotę 239271 zł brutto.
2024-03-15 13:32 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Wyjasnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 301