Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIP.271.5.2024 Gmina Pełczyce. Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.08.2024r. - 31.07.2025r.

Elżbieta Kozioł
Gmina Pełczyce
Deadlines:
Published : 11-03-2024 10:51:00
Placing offers : 21-03-2024 09:00:00
Offers opening : 21-03-2024 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
06. Zal_7_Wykaz_dostaw.docx docx 27.84 2024-03-11 10:51:00 Proceeding
07. Zal_8_Umowa.docx docx 72.72 2024-03-11 10:51:00 Proceeding
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.05 2024-03-11 10:51:00 Proceeding
02. Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 400.48 2024-03-11 10:51:00 Proceeding
03. Wykaz PPE.rar rar 42.54 2024-03-11 10:51:00 Proceeding
04. Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 35.22 2024-03-11 10:51:00 Proceeding
05. Oświadczenia.rar rar 114.74 2024-03-11 10:51:00 Proceeding
odpowiedzi na wnioski 15.03.2024.pdf pdf 245.79 2024-03-15 13:52:35 Public message
Odpowiedzi na wniosek 14.03.2024.pdf pdf 125 2024-03-15 15:03:47 Public message
ogoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.06 2024-03-18 11:21:13 Public message
Przedłużenie terminu składania ofert, zmiana SWZ.pdf pdf 138.41 2024-03-18 11:21:13 Public message
odpowiedzi na wnioski 18.03.2024.pdf pdf 116.65 2024-03-18 13:13:47 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 129.75 2024-03-21 10:34:25 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS. OFERY PLATFORMAZAKUPOWA.pdf pdf 199.05 2024-04-02 13:40:05 Public message

Announcements

2024-04-02 13:40 Elżbieta Kozioł 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2024-03-21 10:34 Elżbieta Kozioł 11. Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-21 09:00 Buyer message Część I - 797 278,67 zł
Część II - 172 213,09 zł
2024-03-18 13:13 Elżbieta Kozioł 10. Odpowiedzi na wniosek

odpowiedzi na wniosk [...].pdf

2024-03-18 11:21 Elżbieta Kozioł 09. Przedłużenie terminu składania ofert, zmiana SWZ

ogoszenie o zmianie [...].pdf

Przedłużenie terminu [...].pdf

2024-03-15 15:03 Elżbieta Kozioł 08. Odpowiedzi na wniosek

Odpowiedzi na wniose [...].pdf

2024-03-15 13:52 Elżbieta Kozioł 09. Odpowiedzi na wniosek

odpowiedzi na wniosk [...].pdf

2024-03-14 11:19 Elżbieta Kozioł The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 598