Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.5.2024 Przebudowa ulic Krakowskie Przedmieście, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg”

Deadlines:
Published : 08-03-2024 21:11:00
Placing offers : 15-04-2024 10:00:00
Offers opening : 15-04-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.96 2024-03-08 21:11:00 Proceeding
Załącznik nr 10a - projektowane postanowienia umowy-Cześć I.pdf pdf 715.43 2024-03-08 21:11:00 Proceeding
Załącznik nr 10b - projektowane postanowienia umowy- Cześć II.pdf pdf 716.63 2024-03-08 21:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 22.03.2024.pdf pdf 51.21 2024-03-22 19:03:11 Proceeding
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu - 29.03.2024.pdf pdf 37.84 2024-03-29 20:22:39 Proceeding
Załączniki do edycji do SWZ - zmiana 05.04.2024.zip zip 138.21 2024-04-05 09:55:03 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia-zmiana 05.04.2024.zip zip 204823.59 2024-04-05 09:56:11 Proceeding
Odpowiedź na pytania Wykonawcy-05.04.2024.pdf pdf 981.58 2024-04-05 09:58:24 Proceeding
SWZ - drogi centrum Lubska-zmiana 22.03.2024, 29.03.2024, 05.04.2024.pdf pdf 2403.74 2024-04-05 09:58:30 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 05.04.2024.pdf pdf 36.88 2024-04-05 11:27:11 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 406.08 2024-04-15 20:59:43 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -drogi centrum.pdf pdf 406.79 2024-05-07 20:35:18 Public message

Announcements

2024-05-07 20:35 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2024-04-15 20:59 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-15 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie:
Dla Części I – 7 055 878,39 zł brutto;
Dla Części II – 1 295 900,23 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1841