Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.4.2024 Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ZUOK "Orli Staw"

Deadlines:
Published : 08-03-2024 12:57:00
Placing offers : 18-03-2024 12:00:00
Offers opening : 18-03-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 111.63 2024-03-08 12:57:00 Proceeding
SWZ.docx docx 133.85 2024-03-08 12:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 23.97 2024-03-08 12:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Projektowane_postanowienia_umowy (2).docx docx 59.91 2024-03-08 12:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 34.4 2024-03-08 12:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_Wzor_Oswiadczen_skladanych_na_podstawie_art._125_ust._1_ustawy_Pzp.docx docx 32.75 2024-03-08 12:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_do SWZ_Wzor_Oswiadczenia_składanego_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_Pzp.docx docx 24.64 2024-03-08 12:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_do_SWZ_Wzor_Oswiadczenia_o_aktualnosci_informacji.docx docx 34.27 2024-03-08 12:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7_Klauzula_informacyjna.docx docx 24.53 2024-03-08 12:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8_Wzor_zgody_wykonawcy_koncowego_odbiorcy.docx docx 19.01 2024-03-08 12:57:00 Proceeding
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 428.52 2024-03-18 12:04:25 Public message
informacja_z_otwarcia.pdf pdf 435.58 2024-03-18 13:51:07 Public message
Informacja_o_wyborze.pdf pdf 442.66 2024-03-19 15:18:29 Public message
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 69.84 2024-05-09 15:21:52 Public message

Announcements

2024-05-09 15:21 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2024-03-19 15:18 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2024-03-18 13:51 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-03-18 12:04 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 386