Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/112/2024 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 112/2024 Voltra

Deadlines:
Published : 05-03-2024 12:33:00
Placing offers : 16-04-2024 11:00:00
Offers opening : 16-04-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 • Gmina Ozimek - 567-17-90-440 - ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek;
 • Akademia Mazowiecka w Płocku - 774-247-26-20 - Pl. Dąbrowskiego 2, 09- 402 Płock;
 • Centrum Medyczne KOL-MED Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie - 993-009-18-69 - Plac Dworcowy 6, 633-100 Tarnów;
 • Gmina Kluczbork - 751-165-84-19 - ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork;
 • Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku - 751-155-65-35 - ul. Zamkowa 10, 46- 200 Kluczbork;
 • Centrum Kultury w Kluczborku - 751-131-25-72 - ul. Mickiewicza 5, 46- 200 Kluczbork;
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna - 751-136-80-64 - ul. Miarki 2, 46- 200 Kluczbork;
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku - 751-178-30-99 - ul. Pułaskiego 3, 46-200 Kluczbork;
 • Dolina Stobrzawy Sp. z o. o. - 751-177-47-17 - Maciejów 8, 46-200 Kluczbork;
 • Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom - 751-000-17-00 - Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. - 747-00-04-795 - ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg;
 • Miasto Kutno - 775-002-47-35 - ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno;
 • Gmina Lidzbark - 571-162-96-63 - ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark;
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku - 571-152-01-79 - ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark;
 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku - 571-148-82-57 - ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark;
 • Gmina Niegosławice - 924-100-15-43 - Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
 • Gminne Centrum Kultury - 924-161-80-19 - Gościeszowice 90, 67-312 Gościeszowice;
 • Gmina Galewice - 997-013-28-76 - ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice;
 • Gminny Ośrodek Kultury - 619-002-03-09 - ul. Wieruszowska 8 98-405 Galewice;
 • Gmina Mykanów - 573-277-63-69 - ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów;
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk - 648-000-67-20 - ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze;
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Spółka z o.o. - 842-171-72-48 - Sierzno, 77-131 Rekowo;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie - 876-198-41-55 - ul. Radzyńska 4, 86-320 Łasin;
 • Powiat Suski - 552-142-79-33 - ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka;
 • Gmina Opatów - 574-205-53-41 - ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów;
 • Miasto Zambrów - 723-162-22-31 - 18-300 Zambrów ul. Fabryczna 3;
 • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie - 723-149-87-59 - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2A;
 • Zambrowski Klub Sportowy "Olimpia" - 723-119-14-69 - 18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8;
 • Gmina Chociwel - 854-223-09-53 - ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel;
 • Gmina Byczyna - 075-117-01-02 - Rynek 1,46-220 Byczyna;

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:112:2024.pdf pdf 949 2024-03-05 12:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 176.83 2024-03-05 12:33:00 Proceeding
Załaczniki - VOL:EE:112:2024.zip zip 1779 2024-03-05 12:33:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 112 GZ EE 2024_V01.pdf pdf 259.15 2024-04-02 15:05:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie opublikowane w DUUE.pdf pdf 170.97 2024-04-05 13:43:28 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:112:2024_sprostowanie_03.04.2024.zip zip 3642.9 2024-04-05 13:43:28 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_112_GZEE.pdf pdf 281.25 2024-04-16 11:08:52 Public message
VO_VO_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_GZ_112.pdf pdf 325.94 2024-04-16 11:54:08 Public message

Announcements

2024-04-16 11:54 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_INFORMACJA Z O [...].pdf

2024-04-16 11:08 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2024-04-11 11:07 Roman Bartyzel Zawiadomienie o omyłce - Nieprawidłowy Numer NIP.
Załącznik nr 1 do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Instalacje OZE.
Gmina Ozimek, ul. Ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek.
Było: 5671790440
Powinno Być: 9910325175
2024-04-05 13:43 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi do SWZ z dnia 2 kwietnia 2024 r., Pełnomocnik Zamawiających dokonuje sprostowania dokumentacji przetargowej poprzez m.in. modyfikację podmiotów Zamawiających, modyfikację załącznika nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, modyfikację terminu wskazanego na złożenie ofert (w tym otwarcia i związania ofertą), modyfikację warunków udziału w postępowaniu (wysokość zabezpieczenia, doświadczenia, ubezpieczenia).
Termin wskazany za złożenie ofert ulega zmianie i upływa w dniu 16.04.2024 r. o godzinie 11:00

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2024-04-02 15:05 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1391