Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/MO/12/2024 Dostawa materiałów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach- II.

Deadlines:
Published : 05-03-2024 11:02:00
Placing offers : 15-03-2024 09:00:00
Offers opening : 15-03-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.9 2024-03-05 11:02:00 Proceeding
SWZ - materiały ortopedyczne.pdf pdf 1330.2 2024-03-05 11:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - OPZ - Formularz cenowy .xlsx xlsx 37.31 2024-03-05 11:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a - Projektowane postanowienia umowy - Zad. 1 i 2.pdf pdf 681.03 2024-03-05 11:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 2b - Projektowane postanowienia umowy - Zad. 3 i 4.pdf pdf 723.37 2024-03-05 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- Formularz ofertowy.doc doc 53 2024-03-05 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 19.9 2024-03-05 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie wykonawców wspólnie....docx docx 16.6 2024-03-05 11:02:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 451.41 2024-03-12 14:43:11 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 353.32 2024-03-15 10:52:14 Public message
zawiadomienie o wyborze ofert.pdf pdf 599.67 2024-03-20 10:19:45 Public message

Announcements

2024-03-20 10:19 Katarzyna Młynarczyk Zamawiający przekazuje informację o wyborze ofert.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-03-15 10:52 Katarzyna Młynarczyk Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-15 09:00 Buyer message Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 - 103046; Zadanie nr 2 - 4980; Zadanie Nr 3 - 49952; Zadanie Nr 4 - 17388.
2024-03-12 14:43 Katarzyna Młynarczyk Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 408