Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKI-GK.ZP.271.4.2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Turek - budowa sieci w m. Żuki

Marta Adamczyk-Jałkiewicz
Gmina Turek
Deadlines:
Published : 02-03-2024 18:04:00
Placing offers : 18-03-2024 10:00:00
Offers opening : 18-03-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Warunki PGKiM (1).pdf pdf 584.56 2024-03-02 18:04:00 Proceeding
Warunki PGKiM (2).pdf pdf 809.45 2024-03-02 18:04:00 Proceeding
Zal_2_umowa.doc doc 153 2024-03-02 18:04:00 Proceeding
Zał_1_Formularz(1).doc doc 70.5 2024-03-02 18:04:00 Proceeding
Zał_1a-e.doc doc 85.5 2024-03-02 18:04:00 Proceeding
08dc3ad7-f8a3-b397-628c-050001a439df-1.pdf pdf 85 2024-03-02 18:04:00 Proceeding
PFU.pdf pdf 776.92 2024-03-02 18:04:00 Proceeding
PZT.pdf pdf 562.33 2024-03-02 18:04:00 Proceeding
SWZ_02.03.2024.pdf pdf 427.87 2024-03-02 18:04:00 Proceeding
Informacja z otwarcia_18.03.2024.pdf pdf 149.64 2024-03-18 10:43:59 Public message
Informacja z wyboru_strona.pdf pdf 155.68 2024-03-22 11:41:37 Public message

Announcements

2024-03-22 11:41 Marta Adamczyk-Jałkiewicz W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja z wyboru_ [...].pdf

2024-03-18 10:43 Marta Adamczyk-Jałkiewicz W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-18 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 320 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 746