Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/111/2024 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 111/2024 Voltra

Deadlines:
Published : 01-03-2024 16:47:00
Placing offers : 04-04-2024 11:00:00
Offers opening : 04-04-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 • SPZOZ w Łukowie, NIP: 825-171-17-19, Adres: ul. Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, NIP: 796-010-64-39, Adres: ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
 • Gmina Borki, NIP: 538-185-00-04, Adres: ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej, NIP: 714-134-02-11, Adres: ul. Wesoła 29, Wola Osowińska 21-345 Borki
 • Gmina Chodel, NIP: 717-180-12-71, Adres: ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel
 • Gminny Ośrodek Kultury, NIP: 717-000-79-73, Adres: ul. Rynek 45, 24-350 Chodel
 • Gmina Góra Kalwaria, NIP: 123-121-67-23, Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
 • Gmina Józefów nad Wisłą, NIP: 717-180-12-94, Adres: ul. Opolska 33F, 24-340 Józefów nad Wisłą
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Józefowie nad Wisłą, NIP: 717-183-03-15, Adres: ul. Cicha 6, 24-340 Józefów nad Wisłą
 • Gmina Karczmiska, NIP: 717-180-12-65, Adres: ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska
 • Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, NIP: 717-183-06-05, Adres: ul. Centralna 6, 24-310 Karczmiska
 • Gmina Opole Lubelskie, NIP: 717-173-36-12, Adres: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
 • Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim, NIP: 717-123-98-17, Adres: ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie
 • Gmina Wilków, NIP: 717-180-17-62, Adres: Wilków 62A, 24-313 Wilków
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "AGRO" Sp. z o.o., NIP: 717 10 02 512, Adres: Wilków 62B, 24-313 Wilków
 • Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., NIP: 717-183-15-79, Adres: Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie
 • Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o., NIP: 717-183-00-83, Adres: ul. Przemysłowa 4A, 24-300 Opole Lubelskie
 • Wodociągi Jędrzejowskie, NIP: 656-232-18-76, Adres: Al. J. Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów
 • Powiat Opolski, NIP: 717-170-50-99, Adres: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
 • Powiat Opolski- Powiatowy Urząd Pracy, NIP: 717-128-57-92, Adres: Ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie
 • Powiat Radomski, NIP: 948-260-42-08, Adres: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
 • Powiatowy Instytut Kultury, NIP: 796-300-07-76, Adres: ul. Jakubowskiego 5, 27-100 Iłża
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o., NIP: 836-132-86-25, Adres: Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:111:2024.pdf pdf 1069.18 2024-03-01 16:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 168.88 2024-03-01 16:47:00 Proceeding
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:111:2024.zip zip 1776.41 2024-03-01 16:47:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ - Wzor umowy.docx.zip zip 31.24 2024-03-11 12:13:26 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 111 GZ EE 2024_V01.pdf pdf 228.38 2024-03-22 13:56:48 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:111:2024_sprostowanie-26.03.24.zip zip 2521.63 2024-03-26 13:39:26 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_111_GZEE.pdf pdf 252.94 2024-04-04 11:09:57 Public message
VO_VO_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_GZ_111.pdf pdf 323.72 2024-04-04 11:43:59 Public message
VO_VO_INFORMACJA_O_ZWIĘKSZENIU_KWOTY_111_GZEE.pdf pdf 315.68 2024-04-05 11:58:26 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-111_v01.pdf pdf 401.31 2024-04-18 13:09:51 Public message

Announcements

2024-04-18 13:09 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2024-04-05 11:58 Roman Bartyzel INFORMACJA O ZWIĘKSZENIU KWOTY, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_INFORMACJA_O_Z [...].pdf

2024-04-04 11:43 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_INFORMACJA Z O [...].pdf

2024-04-04 11:09 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2024-03-26 13:39 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi do SWZ z dnia 22 marca 2024 r., Pełnomocnik Zamawiających dokonuje sprostowania dokumentacji przetargowej poprzez m.in. modyfikację załącznika nr 1, wzoru umowy oraz zmianę sum gwarancyjnych ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Termin wskazany za złożenie ofert pozostaje bez zmian i upływa w dniu 04.04.2024 r. o godzinie 11:00

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2024-03-22 13:56 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2024-03-11 12:13 Roman Bartyzel ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - Zalacznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy

Zalacznik nr 3 do SW [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1164