Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.9.2024.IM Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104018G ul. Kościelnej w Łebie

Iwona Mielewczyk
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 29-02-2024 11:14:00
Placing offers : 15-03-2024 10:00:00
Offers opening : 15-03-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 700.000,00zł brutto

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.4 2024-02-29 11:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 467.94 2024-02-29 11:14:00 Proceeding
Załacznik nr 7 - umowa.pdf pdf 353.05 2024-02-29 11:14:00 Proceeding
Załącznik nr 8.zip zip 58646.42 2024-02-29 11:14:00 Proceeding
Załącznik 10 do SWZ.docx docx 18.51 2024-02-29 11:14:00 Proceeding
Załącznik 11 do SWZ.docx docx 18.43 2024-02-29 11:14:00 Proceeding
Załacznik nr 12 kd.zip zip 401.17 2024-02-29 11:14:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - edytowalne.docx docx 47.56 2024-02-29 11:14:00 Proceeding
zestawienie ofert.pdf pdf 70.86 2024-03-15 10:27:23 Public message
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 95.58 2024-03-21 12:30:09 Public message
unieważnienie.pdf pdf 67.56 2024-04-26 13:04:26 Public message

Announcements

2024-04-26 13:04 Iwona Mielewczyk Zamieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

unieważnienie.pdf

2024-03-21 12:30 Iwona Mielewczyk Zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-03-15 10:27 Iwona Mielewczyk Zamieszczono zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 630