Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WGK.271.2.2024 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.

Anna Biała
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 12-04-2024 08:18:00
Placing offers : 14-05-2024 10:00:00
Offers opening : 14-05-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2024-OJS073-00218080-pl.pdf pdf 143.34 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
SWZ_DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.pdf pdf 992.69 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 37.07 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 39.71 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 35.05 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 220 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 53.5 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 44.5 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 64 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 49 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 38 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 37 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47.5 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Zal_8_Umowa_Projekt.pdf pdf 801.06 2024-04-12 08:18:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 23_04_2024 edytowalne.pdf pdf 412.26 2024-04-23 13:51:02 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 23_04_2024 r..pdf pdf 1342.62 2024-04-23 13:51:02 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 06_05_2024 edytowalne.pdf pdf 338.1 2024-05-06 14:46:54 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 06_05_2024.pdf pdf 1980.38 2024-05-06 14:46:54 Public message
Zał_8 Umowa projekt_Aktualizacja z dnia 06_05_2024 r. .pdf pdf 802.88 2024-05-06 14:46:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 202.71 2024-05-14 12:45:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert_edytowalna.pdf pdf 452.29 2024-05-14 12:45:23 Public message
Informacja o wyborze najkorz oferty_edytowalna.pdf pdf 216.07 2024-05-24 14:43:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 411.02 2024-05-24 14:43:54 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 92.28 2024-06-12 11:02:25 Public message

Announcements

2024-06-12 11:02 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.’’, nr sprawy: WGK.271.2.2024.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-05-24 14:43 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.’’, nr sprawy: WGK.271.2.2024.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-14 12:45 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.’’, nr sprawy: WGK.271.2.2024.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-14 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 3 500 000,00 PLN, gdzie:
1) część 1: 1 500 000,00 PLN,
2) część 2: 2 000 000,00 PLN.
2024-05-06 14:46 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z dnia 06.05.2024 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.’’, nr sprawy: WGK.271.2.2024.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Zał_8 Umowa projekt_ [...].pdf

2024-04-23 13:51 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 23.04.2024 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.’’, nr sprawy: WGK.271.2.2024.

Wyjaśnienia treści [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1247