Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SIM/ZP/P/01/2024 „Rewaloryzacja Placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w Szczecinie”.

Deadlines:
Published : 29-02-2024 11:10:00
Placing offers : 04-04-2024 10:00:00
Offers opening : 04-04-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.92 2024-02-29 11:10:00 Proceeding
SWZ Plac Orła Białego.pdf pdf 587.98 2024-02-29 11:10:00 Proceeding
Załączniki do swz nr 1 -2- 3- 5 i 6.7z 7z 164.75 2024-02-29 11:10:00 Proceeding
Zał. nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 770.93 2024-02-29 11:10:00 Proceeding
Zał. nr 7 STWiORB.7z 7z 3242.44 2024-02-29 11:10:00 Proceeding
TER Plac Orła Białego.xls xls 293.5 2024-02-29 11:10:00 Proceeding
Zał. nr 9 Dodat. dok. i Wytyczne.7z 7z 126907.89 2024-02-29 11:10:00 Proceeding
Odpowiedzi i modyfikacje 1 -_08.03.2024.pdf pdf 232.37 2024-03-08 13:44:52 Public message
Odpowiedzi 2 -13.03.2024.pdf pdf 229.97 2024-03-13 14:39:47 Public message
Odpowiedzi 3 -19.03.2024.pdf pdf 288.39 2024-03-19 14:36:47 Public message
Modyfikacje 2 -_19.03.2024.pdf pdf 239.68 2024-03-19 14:36:47 Public message
Modyfikacja ogłoszenia 1.pdf pdf 38.26 2024-03-19 14:37:45 Public message
Odpowiedzi 4 i modyfikacje 3 -20.03.2024.pdf pdf 292.32 2024-03-20 14:16:49 Public message
SST D-07.00.00.pdf pdf 696.17 2024-03-20 14:16:49 Public message
Odpowiedzi 5 i modyfikacje 4 -21.03.2024.pdf pdf 326.71 2024-03-21 14:51:27 Public message
Odpowiedzi 6 -25.03.2024.pdf pdf 238.55 2024-03-25 14:30:59 Public message
Odpowiedzi 7-26.03.2024.pdf pdf 248.42 2024-03-26 14:36:52 Public message
TER Plac Orła Białego po modyfikacjach.xls xls 338.5 2024-03-29 11:16:15 Public message
Odpowiedzi 8-29.03.2024.pdf pdf 221.25 2024-03-29 11:16:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 225.44 2024-04-04 11:54:55 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 230.59 2024-05-28 13:21:50 Public message

Announcements

2024-05-28 13:21 Klaudia Czarnecka Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2024-04-04 11:54 Klaudia Czarnecka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-04 10:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1605) informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

15 060 000,00 zł brutto.
2024-03-29 11:16 Klaudia Czarnecka Odpowiedzi na pytania 8

TER Plac Orła Białeg [...].xls

Odpowiedzi 8-29.03.2 [...].pdf

2024-03-26 14:36 Klaudia Czarnecka Odpowiedzi na pytania nr 7

Odpowiedzi 7-26.03.2 [...].pdf

2024-03-25 14:30 Klaudia Czarnecka Odpowiedzi na pytania nr 6

Odpowiedzi 6 -25.03. [...].pdf

2024-03-21 14:51 Klaudia Czarnecka Pytania nr 5 i modyfikacje nr 4

Odpowiedzi 5 i modyf [...].pdf

2024-03-20 14:16 Klaudia Czarnecka Odpowiedzi na pytania 4 i modyfikacje 3

Odpowiedzi 4 i modyf [...].pdf

SST D-07.00.00.pdf

2024-03-19 14:37 Klaudia Czarnecka Zmiana ogłoszenia nr 1

Modyfikacja ogłoszen [...].pdf

2024-03-19 14:36 Klaudia Czarnecka Odpowiedzi na pytania 3 oraz modyfikacje 2

Odpowiedzi 3 -19.03. [...].pdf

Modyfikacje 2 -_19.0 [...].pdf

2024-03-13 14:39 Klaudia Czarnecka Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi 2 -13.03. [...].pdf

2024-03-08 13:44 Klaudia Czarnecka Odpowiedzi na pytania i modyfikacje nr 1

Odpowiedzi i modyfik [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3286