Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00222951/01 Wymiana dźwigu w budynku C Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji wraz z robotami remontowo-adaptacyjnymi (SA-381-4/24)

Deadlines:
Published : 28-02-2024 11:28:00
Placing offers : 18-03-2024 10:00:00
Offers opening : 18-03-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.91 2024-02-28 11:28:00 Proceeding
SWZ - wymiana dźwigu.docx docx 114.17 2024-02-28 11:28:00 Proceeding
Załącznik do OPZ - Przedmiar.pdf pdf 229.22 2024-02-28 11:28:00 Proceeding
Załącznik do OPZ - STWIOR (budowlany) - winda.pdf pdf 889.7 2024-02-28 11:28:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 196.5 2024-03-06 14:31:25 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 361.13 2024-03-12 11:00:06 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.14 2024-03-12 11:42:39 Public message
SWZ - wymiana dźwigu zmiana 12.03.2024r..docx docx 115.88 2024-03-12 11:42:39 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 78.26 2024-03-19 08:42:23 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 175.51 2024-04-12 08:57:00 Public message

Announcements

2024-04-12 08:57 Ewelina Pasternak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-03-19 08:42 Ewelina Pasternak Informacja z sesji otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-03-18 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 348 648,58 zł brutto.
2024-03-12 11:42 Ewelina Pasternak Zmiana SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.03.2024r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - wymiana dźwigu [...].docx

2024-03-12 11:00 Ewelina Pasternak Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-03-06 14:31 Ewelina Pasternak Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 775