Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.3.2024 Usługi przeglądów eksploatacyjnych pojazdów i maszyn należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części

Deadlines:
Published : 08-03-2024 12:53:00
Placing offers : 25-03-2024 12:00:00
Offers opening : 25-03-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 214.81 2024-03-08 12:53:00 Proceeding
SWZ.docx docx 100.47 2024-03-08 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - OPZ -Wykaz sprzętu.xlsx xlsx 110.3 2024-03-08 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 1a do SWZ -OPZ- Lista czynnosci obsługowych.docx docx 49.57 2024-03-08 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 59.09 2024-03-08 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 31.54 2024-03-08 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 3a do SWZ - Formularz cenowy.xlsx xlsx 35.23 2024-03-08 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór Oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 28.51 2024-03-08 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia.DOC DOC 64.5 2024-03-08 12:53:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Klauzula informacyjna.docx docx 21.59 2024-03-08 12:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.2 2024-03-18 15:29:44 Public message
pytnia_wyjasnienia_zmiany_tresci_SWZ.pdf pdf 722.36 2024-03-18 15:29:44 Public message
pytnia_wyjasnienia_tresci_SWZ.pdf pdf 676.27 2024-03-20 14:57:57 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 549.46 2024-03-25 12:07:53 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 769.11 2024-03-25 14:45:39 Public message
inf_o_wyborze_cz. 1.pdf pdf 442.51 2024-04-23 12:04:47 Public message
inf_o_wyborze_cz. 2,4,5,10,12.pdf pdf 440.35 2024-04-23 12:08:41 Public message
inf_o_wyborze_cz. 3.pdf pdf 444.52 2024-04-23 12:13:09 Public message
inf_o_wyborze_cz. 6,7.pdf pdf 440.08 2024-04-23 12:18:45 Public message
inf_o_wyborze_cz. 8.pdf pdf 446.18 2024-04-23 12:25:28 Public message
inf_o_wyborze_cz. 9.pdf pdf 443.09 2024-04-23 12:32:07 Public message
inf_o_wyborze_cz. 11.pdf pdf 442.46 2024-04-23 12:37:18 Public message
inf_o_wyborze_cz. 13.pdf pdf 443.21 2024-04-23 12:42:45 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 328.64 2024-06-21 14:45:53 Public message

Announcements

2024-06-21 14:45 Marta Kiszewska Zamawiający zamieszcza w załączeniu Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-04-23 12:42 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy cz. 13.

inf_o_wyborze_cz. 13 [...].pdf

2024-04-23 12:37 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy cz. 11.

inf_o_wyborze_cz. 11 [...].pdf

2024-04-23 12:32 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy cz. 9.

inf_o_wyborze_cz. 9. [...].pdf

2024-04-23 12:25 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy cz. 8.

inf_o_wyborze_cz. 8. [...].pdf

2024-04-23 12:18 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy cz. 6, 7.

inf_o_wyborze_cz. 6, [...].pdf

2024-04-23 12:13 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy cz. 3.

inf_o_wyborze_cz. 3. [...].pdf

2024-04-23 12:08 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy cz. 2, 4, 5, 10, 12.

inf_o_wyborze_cz. 2, [...].pdf

2024-04-23 12:04 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy cz. 1


inf_o_wyborze_cz. 1. [...].pdf

2024-03-25 14:45 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-03-25 12:07 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2024-03-20 14:57 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania i wyjaśnienia treści SWZ.

pytnia_wyjasnienia_t [...].pdf

2024-03-18 15:29 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytnia_wyjasnienia_z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 721