Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Utrzymanie czystości i porządku oraz koszenia trawników i grabienia opadłych liści w pasach zieleni dróg gminnych, skwerach oraz innych terenach zieleni Gminy Miasto Stargard

Honorata Siry-Jabłońska ZUK
Urząd Miejski Stargard Department: Zarząd Usług Komunalnych
Deadlines:
Published : 27-02-2024 21:44:00
Placing offers : 08-03-2024 10:00:00
Offers opening : 08-03-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Gmina Miasto Stargard - Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na utrzymanie czystości i porządku oraz koszenia trawników i grabienia opadłych liści w pasach zieleni dróg gminnych, skwerach oraz innych terenach zieleni Gminy Miasto Stargard.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ.pdf pdf 748.65 2024-02-27 21:44:00 Proceeding
3a. SWZ_ZALACZNIKI.docx docx 849.08 2024-02-27 21:44:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.56 2024-02-27 21:44:00 Proceeding
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 363.77 2024-03-08 17:07:29 Public message
10. Zawiadomienie o przystąpieniu do negocjacji.pdf pdf 88.02 2024-03-12 23:11:07 Public message
17. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 361.58 2024-03-26 21:20:24 Public message
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 86.58 2024-03-27 21:41:18 Public message

Announcements

2024-03-27 21:41 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

20. Zawiadomienie o [...].pdf

2024-03-26 21:20 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

17. Informacja z otw [...].pdf

2024-03-12 23:11 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o przystąpieniu do negocjacji.

10. Zawiadomienie o [...].pdf

2024-03-08 17:07 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

7. Informacja z otwa [...].pdf

2024-03-08 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia dysponuje kwotą 660 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380