Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.3.2024 Budowa drogi gminnej w miejscowości Górzyn

Deadlines:
Published : 27-02-2024 18:41:00
Placing offers : 28-03-2024 10:00:00
Offers opening : 28-03-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 142.18 2024-02-27 18:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-13.03.2024.pdf pdf 36.99 2024-03-13 15:40:16 Proceeding
SWZ -droga Górzyn 2024- zmiana 20.03.2024.pdf pdf 2045.06 2024-03-20 15:13:43 Proceeding
Załączniki do edycji do SWZ - zmiana 20.03.2024.zip zip 137.6 2024-03-20 15:14:44 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -20.03.2024.pdf pdf 45.58 2024-03-20 15:15:12 Proceeding
Załącznik nr 10 - projektowane postanowienia umowy-droga Górzyn-zmiana 20.03.2024.pdf pdf 673.17 2024-03-20 20:04:48 Proceeding
Odpowiedź na pytania Wykonawcy-20.03.2024.pdf pdf 726.63 2024-03-21 07:48:37 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ -OPZ - zmiana 20.03.2024.zip zip 4783.88 2024-03-25 08:26:41 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 376.58 2024-03-28 21:17:55 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -droga Górzyn.pdf pdf 243.56 2024-04-18 20:45:09 Public message

Announcements

2024-04-18 20:45 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postepowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2024-03-28 21:17 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-28 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie: 2 338 758,53 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 732