Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 z Z/I w Bełchatowie i Z/I w Dylowie A / 2024

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 27-02-2024 11:03:00
Placing offers : 03-04-2024 10:00:00
Offers opening : 03-04-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.29 2024-02-27 11:03:00 Proceeding
espd-request.xml xml 123.17 2024-02-27 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.01 2024-02-27 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Projekt umowy oraz załączniki.7z 7z 548.7 2024-02-27 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 14.86 2024-02-27 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.99 2024-02-27 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Gr. kapitałowa.docx docx 18.52 2024-02-27 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.docx docx 17.36 2024-02-27 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oś. dotyczace konsorcjum.docx docx 25.81 2024-02-27 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (sankcje).docx docx 18.51 2024-02-27 11:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 362.87 2024-02-27 13:45:38 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ -Projekt umowy -Modyfikacja.pdf pdf 332.38 2024-02-27 13:45:55 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oś. dotyczące konsorcjum - aktualizacja.docx docx 25.98 2024-03-06 07:43:05 Public message
Odpowiedzi z dnia 18.03.2024.pdf pdf 56.57 2024-03-18 11:38:09 Public message
20 03 07 z ZI w Bełchatowie.jpg jpg 3655.66 2024-03-18 11:38:09 Public message
20 3 07 ZI w Dylowie A.jpg jpg 142.84 2024-03-18 11:38:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 57.45 2024-04-03 11:42:00 Public message

Announcements

2024-04-03 11:42 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-03 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie nr 1 - 311 000,00 zł netto, 335 880,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 311 000,00 zł netto, 335 880,00 zł brutto,
Zadanie nr 3 - 158 000,00 zł netto, 170 640,00 zł brutto.
2024-03-18 11:38 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi z dnia 18.03.2024 r.

Odpowiedzi z dnia 18 [...].pdf

20 03 07 z ZI w Bełc [...].jpg

20 3 07 ZI w Dylowie [...].jpg

2024-03-06 07:43 Barbara Dąbrówka Załącznik nr 7 do SWZ -aktualizacja.

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 989