Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 112499-2024 Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w pomieszczeniach znajdujących się na SOR w ramach projektu pn. „Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji” (SA-381-3/24)

Deadlines:
Published : 23-02-2024 13:09:00
Placing offers : 25-03-2024 10:00:00
Offers opening : 25-03-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 803.62 2024-02-23 13:09:00 Proceeding
SWZ - DOFINANSOWANIE SOR okna.docx docx 313.3 2024-02-23 13:09:00 Proceeding
Załącznik do OPZ - Przedmiar.pdf pdf 154.06 2024-02-23 13:09:00 Proceeding
Załącznik do OPZ - STWIOR (budowlany) - okna.pdf pdf 763.34 2024-02-23 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 JEDZ.zip zip 84.81 2024-02-23 13:09:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 179.61 2024-03-19 09:18:30 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 140.41 2024-03-26 08:26:21 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 346.36 2024-04-16 08:35:56 Public message

Announcements

2024-04-16 08:35 Ewelina Pasternak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-03-26 08:26 Ewelina Pasternak Informacja z sesji otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-03-25 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 215 432,38 zł brutto.
2024-03-19 09:18 Ewelina Pasternak Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1430