Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa drutu dla Z/I Gotartów i Z/I Julków – umowa ramowa / 2024

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 22-02-2024 13:16:00
Placing offers : 01-03-2024 10:00:00
Offers opening : 01-03-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 51.39 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 328.92 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowy ramowej - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.3 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy ramowej.pdf pdf 193.3 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy ramowej - Projekt umowy szczegółowej.pdf pdf 160.3 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy ramowej - Wzór protokołu.pdf pdf 119.58 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.64 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.21 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 24.33 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 24.36 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot konsorcjum.docx docx 25.59 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.4 2024-02-22 13:16:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 53.8 2024-03-01 11:10:32 Public message
Inf. o wyniku Platforma.pdf pdf 49.35 2024-03-13 12:26:51 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 44.85 2024-03-25 10:08:09 Public message

Announcements

2024-03-25 10:08 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-03-13 12:26 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Inf. o wyniku Platfo [...].pdf

2024-03-01 11:10 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-01 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.:
990 000,00 zł netto/ 1 217 700,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339