Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP/01/2024 Dostawa energii elektrycznej do obiektów PWiK ”NYSA” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu.

Deadlines:
Published : 26-02-2024 13:04:00
Placing offers : 04-04-2024 10:00:00
Offers opening : 04-04-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 87.54 2024-02-26 13:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 79.66 2024-02-26 13:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1020.08 2024-02-26 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 36.36 2024-02-26 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wykaz ppe.xls xls 59.5 2024-02-26 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 20.83 2024-02-26 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu.docx docx 20.33 2024-02-26 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych.docx docx 23.54 2024-02-26 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 1809.86 2024-02-26 13:04:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 69.83 2024-03-12 14:17:32 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wykaz ppe 12.03.24.xls xls 59.5 2024-03-12 16:05:52 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz ppe2.pdf pdf 737.37 2024-03-12 16:06:09 Proceeding
Odp. na pytania i modyfikacja SWZ.pdf pdf 1004.75 2024-03-27 14:32:19 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wykaz ppe II.xls xls 60.5 2024-03-27 14:33:08 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy II.pdf pdf 674.14 2024-03-27 14:33:16 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 90.82 2024-04-05 10:32:53 Public message
Informacja o wyborze oferty - informacja publiczna.pdf pdf 93.95 2024-04-12 13:10:31 Public message

Announcements

2024-04-12 13:10 Ewelina Gruszczyńska Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację z wyboru Wykonawcy.

Z poważaniem
Ewelina Gruszczyńska

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-05 10:32 Ewelina Gruszczyńska Dzień dobry,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Ewelina Gruszczyńska

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-04 10:00 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 5 522 765,46 zł brutto.
2024-03-27 14:14 Ewelina Gruszczyńska Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania wraz z informacją o modyfikacji SWZ.
Załączam również załącznik nr 2 do SWZ - II (wykaz ppe) oraz załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy II z naniesionymi zmianami.


Z poważaniem
Ewelina Gruszczyńska
2024-03-12 16:07 Ewelina Gruszczyńska W załączeniu wymagane załączniki dot. modyfikacji SWZ.

Z poważaniem
Ewelina Gruszczyńska
2024-03-12 14:16 Ewelina Gruszczyńska Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informacje związane z modyfikacją zapisów w SWZ.

Z poważaniem
Ewelina Gruszczyńska

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1239