Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.1.2024 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Deadlines:
Published : 26-02-2024 15:12:00
Placing offers : 26-03-2024 12:00:00
Offers opening : 26-03-2024 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 89.24 2024-02-26 15:12:00 Proceeding
SWZ.docx docx 142.78 2024-02-26 15:12:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1-Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 38.65 2024-02-26 15:12:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2-Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 67.11 2024-02-26 15:12:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 35.11 2024-02-26 15:12:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Klauzula_informacyjna.docx docx 23.62 2024-02-26 15:12:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Oswiadczenie_wykonawcy_wykonawcow.docx docx 27.62 2024-02-26 15:12:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Oswiadczenie_o_aktualnosci.docx docx 32.81 2024-02-26 15:12:00 Proceeding
PYTANIA_WYJASNIENIA.pdf pdf 1202.11 2024-03-08 08:42:39 Public message
Ogloszenie_o_zmianie.pdf pdf 110.36 2024-03-08 12:37:21 Public message
Pytania_wyjasnienia.pdf pdf 481.09 2024-03-22 15:14:03 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 430.06 2024-03-26 12:07:20 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 535.81 2024-03-26 13:18:22 Public message
Inf_o_wyb.pdf pdf 450.71 2024-04-18 14:53:36 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu.pdf pdf 101.3 2024-06-12 10:34:06 Public message

Announcements

2024-06-12 10:34 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2024-04-18 14:53 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Inf_o_wyb.pdf

2024-03-26 13:18 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-03-26 12:07 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2024-03-22 15:14 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania i wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania_wyjasnienia. [...].pdf

2024-03-08 12:37 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zmianie.

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2024-03-08 08:42 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania i wyjaśnienia treści SWZ.

PYTANIA_WYJASNIENIA. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1022