Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa wysortowania oraz sprasowania odpadów w Z/I Bełchatów / 2024

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 20-02-2024 11:58:00
Placing offers : 28-03-2024 10:00:00
Offers opening : 28-03-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.59 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 356.06 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ i umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 137.12 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 572.48 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 14.8 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.98 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.DOC DOC 37.5 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.76 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Ośw. dotyczace konsorcjum.docx docx 26.14 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (sankcje).docx docx 18.76 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 24.4 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 21.54 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
espd-request.xml xml 123.13 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 18.59 2024-02-20 11:58:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 52.19 2024-03-28 10:38:41 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 61.46 2024-04-10 12:31:20 Public message

Announcements

2024-04-10 12:31 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2024-03-28 10:38 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 4 078 000,00 zł net / 5 015 940,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 946