Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.02.2024 Budowa ulic na os. PKP w Starych Oborzyskach

Agnieszka Maćkowiak
Gmina Kościan
Deadlines:
Published : 20-02-2024 11:13:00
Placing offers : 08-03-2024 09:00:00
Offers opening : 08-03-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.1 Projekt Architektoniczo Budowlany.zip zip 7622.99 2024-02-20 11:13:00 Proceeding
1.2 Projekt Techniczny.zip zip 89306.47 2024-02-20 11:13:00 Proceeding
1.3 Projekt Zagospodarowania Terenu.zip zip 10930.06 2024-02-20 11:13:00 Proceeding
2. Stała Organizacja Ruchu.zip zip 3057.01 2024-02-20 11:13:00 Proceeding
3. Specyfikacje Techniczne.zip zip 3687.57 2024-02-20 11:13:00 Proceeding
4. Uzgodnienia.zip zip 70771.34 2024-02-20 11:13:00 Proceeding
5. Przedmiary.zip zip 87.13 2024-02-20 11:13:00 Proceeding
6. Mapa.zip zip 1036.93 2024-02-20 11:13:00 Proceeding
SWZ i PPU.zip zip 1277.7 2024-02-20 11:13:00 Proceeding
2024_BZP 00210395_01.pdf pdf 180.57 2024-02-20 11:17:29 Public message
Zmiana SWZ 28.02.2024.zip zip 28.86 2024-02-28 13:57:59 Public message
Odpowiedzi na pytania 04.03.2024 r.doc doc 42 2024-03-04 14:02:49 Public message
informacja z otwarcia ofert os. PKP Stare Oborzyska.docx docx 20.7 2024-03-08 10:16:38 Public message
wyniki Stare Oborzyska strona postępowania.docx docx 26.28 2024-03-28 14:31:48 Public message

Announcements

2024-03-28 14:31 Agnieszka Maćkowiak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wyniki Stare Oborzys [...].docx

2024-03-08 10:16 Agnieszka Maćkowiak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2024-03-08 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.850.000,00 zł brutto
2024-03-04 14:02 Agnieszka Maćkowiak Odpowiedzi na pytania - 04.03.2024

Odpowiedzi na pytani [...].doc

2024-02-28 13:57 Agnieszka Maćkowiak Zmiana treści SWZ - 28.02.2024 r.

Zmiana SWZ 28.02.202 [...].zip

2024-02-20 11:17 Agnieszka Maćkowiak Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP 20.02.2024 r.

2024_BZP 00210395_01 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 956